Back to top

Pozdravili obyvateľov domovov seniorov

Publikované: 23. október 2019 - 13:08
Pri príležitosti mesiaca starších vedenie mesta pozdravilo obyvateľov domovov seniorov na západnom a východnom sídlisku.
Pozdravili obyvateľov domovov seniorov

Viceprimátor Attila Karaffa a vedúci sociálneho odboru mestského úradu József Bartalos  potešili seniorov zabezpečením kultúrneho programu  a malým darčekom. Kultúrny program na vysokej úrovni tradične predviedli učitelia a žiaci základnej umeleckej školy.

„Dobré spoločenstvo si je vedomé, na aké hodnoty môže byť pyšné, ako aj toho, že za ne vďačí svojim predkom” - povedal vo svojom príhorove Attila Karaffa. „V mene dunajskostredskej samosprávy ako aj vo svojom mene ako súkromnej osoby považujem za dôležité povedať, že aj prostredníctvom  prijímania skúseností staršej generácie sa nám darí tvoriť krajšiu budúcnosť nášho mesta!”  

Podľa viceprimátora sa spoločenstvo iba tak môže rozvíjať, ak svojim nástupcom dokáže odovzdať hodnotnejší svet, príklady. Dokonca aj upozorňoval: „V dnešnom uponáhľanom svete, popri každodenných povinnostiach sme náchylní na zabúdanie: na povinnosť starať sa o starších. Hoci pozornosť voči nim  by mala byť každodenná” - povedal, a prízvukoval, aby napriek bolestiam, problémom staršej generácie si užívali každý okamih života, veď život je ohromný dar.

Po príhovore spolu s riaditeľom penziónu Kálmánom  Pongráczom prekvapili obyvateľov domova malým darčekom.

Toto ste už čítali?

Cookies