Back to top

Pracujme spoločne na čistote nášho mesta

Publikované: 6. apríl 2022 - 13:18
Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme sa Mestský úrad v Dunajskej Strede obracia na obyvateľov mesta s výzvou.
Pracujme spoločne na čistote nášho mesta

Žiaľ, nie každý oceňuje prácu, ktorú mesto robí pre udržiavanie čistoty verejných priestranstiev; naše parky a verejné priestranstvá sú opakovane znečisťované. Sú však jednotlivci a skupiny, ktorí sa - na úkor vlastného voľného času - chcú aktívne podieľať na čistote mesta a sú ochotní spoločnou silou poupratať tam, kde iní po sebe zanechali neporiadok.

Mestský úrad podobné iniciatívy podporoval už aj v minulosti a rád ich podporí aj tento rok.

Ak organizátori vopred oznámia zámer vyčistiť verejné priestranstvo technickému odboru mestského úradu na telefónnom čísle 031/590 39 32, úrad im bezplatne zabezpečí vrecia určené na triedený odpad ako aj následný odvoz odpadu po skončení upratovacej akcie.

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese primator [at] dunstreda.eu.

Hlavným patrónom mestskej čistiacej akcie vyhlásenej pri príležitosti Dňa Zeme je JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda.

Čistota nášho mesta je dôležitá pre nás všetkých, postarajme sa spoločnými silami o to, aby sme bývali v príjemnejšom, krajšom prostredí!

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies