Back to top

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Dunajskej Strede

Publikované: 7. september 2021 - 14:30
Podľa oznámenia Odboru krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda skúšky budú vykonané 10. septembra. Skúšky sirén prebiehajú v súlade s ustanoveniami príslušného zákona a vyhlášky a majú za cieľ preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Dunajskej Strede

Akustická skúška sirén v uvedených termínoch bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12 hodine.

Za pochopenie vopred ďakujú.

Cookies