Back to top

Prevádzka existujúcich oddelení nie je v ohrození

Publikované: 14. október 2016 - 9:22
Do našej redakcie prišlo viacero otázok týkajúcich sa prevádzky a plánov nemocnice v Dunajskej Strede. Na tie sme hľadali odpoveď u hovorcu siete Svet zdravia, Tomáša Kráľa.

Podľa našich informácií z nemocnice odchádza väčší počet sestier. Aké dôvody sú za tým, ako sa darí zamestnancov nahradiť?

V každej nemocnici prebieha prirodzená miera fluktuácie. Za posledné obdobie sa vymenila časť sestier, miera fluktuácie je však porovnateľná s ostatnými nemocnicami. V  tomto období máme  voľných 6 sesterských pozícií, prijali sme opatrenia a veríme , že sa nám ich v skorej dobe podarí úspešne obsadiť.

Aké investície sú naplánované v nemocnici do konca roku 2017? Darí sa plniť plány?

Zodpovedne môžem prehlásiť, že Svetu zdravia sa darí plniť dohodnuté investičné plány. V roku 2016 nemocnica investovala do nového informačného systému 500 tisíc eur. Na nákup medicínskej techniky očakávame vynaložiť ďalších 657 tisíc eur. Na opravy a rekonštrukcie budov máme pripravených celkovo 1,7 miliónov eur. V roku 2017 budú najväčšie investície smerované do už spomínaných projektov: výstavba nového urgentného príjmu a oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Naplánovaná je aj rekonštrukcia chirurgického oddelenia a taktiež nový vykurovací systém v hodnote 1 milión eur.

Je pravda, že sa plánuje zrušenie niektorých oddelení?

Táto informácie nie je pravdivá. Nemocnica pripravuje  reštrukturalizáciu niektorých  oddelení s cieľom poskytnutia vyššie úrovne zdravotnej starostlivosti. Činnosť žiadneho z existujúcich oddelení nie je ohrozená. Naopak, pripravujeme kvalitatívne úplne nové oddelenie urgentného príjmu, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a rekonštrukciu chirurgického oddelenia.

Toto ste už čítali?

Cookies