Back to top

Pripomenuli si holokaust

Publikované: 9. júl 2024 - 11:13
Na hrôzy II. svetovej vojny a holokaust spomínali 7. júla na židovskom cintoríne v Dunajskej Strede. Po podujatí organizovanom Dunajskostredskou židovskou náboženskou obcou nasledoval sled programov; viacerí z prítomných sa zúčastnili aj pietnej spomienky v Dolnom Štále a pred dunajskostredskou poštou slávnostne položili spomienkové kamene - Stolpersteine - rodiny Wosnerovcov. Následne sa uskutočnilo spoločné stretnutie v záhrade miestnej náboženskej obce.
Pripomenuli si holokaust

„Osemdesiat rokov – to je celý jeden ľudský život. Na krutú minulosť upozorňujeme už osemdesiat rokov, no zdá sa, že sme sa z nej dodnes nepoučili. (...) Pred osemdesiatimi rokmi polámali sny celých rodín, celé generácie boli zasiahnuté hrôzami, ktoré sa odohrávali za mrežami koncentračných táborov,“ povedal predseda náboženskej obce Jozef Schwartz s tým, že vojnové rany majú dodnes vážny dopad na pozostalých a ich rodiny. Popri tom však môžu čerpať silu z príbehov preživších, pretože:

„Napriek nepredstaviteľným hrôzam, ktorými si naši predkovia prešli, je úžasné počúvať mnohé príbehy o nezlomnosti, viere a odvahe. Je úžasné počúvať príbehy jednotlivcov, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili seba, svoje rodiny alebo aj úplne neznámych ľudí. Je úžasné počúvať príbehy preživších, ktorí po všetkých tých hrôzostrašných traumách znovu objavili zmysel života a budúcnosti.“

Prítomným sa prihovoril aj primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos.

„Dnešný spomienkový akt je nielen bolestivou spomienkou na obete holokaustu, na tých, ktorých pred 80 rokmi násilne odvliekli z nášho mesta do pracovných a likvidačných táborov, kde ich čakala istá smrť, ale aj upozornením, že na holokaust nesmieme zabudnúť, aby sa podobná tragédia už nikdy nemohla zopakovať. Žiaľ ešte aj dnes, po uplynutí vyše 80-ich rokov od tohto temného obdobia našich dejín, žijú medzi nami takí ľudia, ktorí si neuvedomujú, čo znamená holokaust... (...)

Holokaust sa priamo týkal aj obyvateľov nášho mesta, veď väčšinu obyvateľov Dunajskej Stredy tvorili Izraeliti. Na základe vtedajších opatrení Židov najprv izolovali, následne ich transportovali z nášho mesta v dobytčích vagónoch do pracovných alebo likvidačných táborov. Takto od seba odlúčili rodiny, príbuzných, priateľov, spolupracovníkov, spoluobčanov,”

– pripomenul tragédie z nedávnej histórie primátor, dodajúc, že Dunajská Streda sa len ťažko spamätávala zo straty takmer polovice svojho obyvateľstva. Bez židovských spoluobčanov sa stala chudobnejším mestom, nielen z pohľadu majetku, ale aj v oblasti kultúry a tradícií.

„Chvalabohu sa našli aj dobrosrdeční ľudia, ktorí ukrývali prenasledovaných, aj napriek tomu, že riskovali život svoj a život svojich vlastných rodín, dúfajúc, že tento krutý režim sa čoskoro skončí a všetci sa môžu vrátiť do svojich domovov,”

- doplnil primátor a následne vyslovil vďaku židovskej náboženskej obci za to, že v našom meste postavili dôstojný pamätník obetiam židovského holokaustu.

Príhovor Richarda Dudu, predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, prítomným tlmočil Martin Kornfeld. Pripomenuli osobné tragédie a spomienky, potom nasledovala spoločná modlitba a zapálenie symbolických sviečok. Plamienok spomienky zapálil aj najmladší účastník pietnej udalosti. Na podujatí vystúpili študenti dunajskostredského Súkromného gymnázia s VJM Emma Johanna Ajpek a Dávid Vajda.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies