Back to top

Schválili Program dunajského regiónu – spoločne s partnermi zo 14 krajín pomôžeme aj Slovensku

Publikované: 3. júl 2022 - 10:46
Vláda 1. júla na svojom rokovaní schválila Program dunajského regiónu. Formou nadnárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi Slovensko využíva historickú príležitosť reagovať na výzvy, ktorým môže čeliť spoločne s okolitými krajinami.
Schválili Program dunajského regiónu – spoločne s partnermi zo 14 krajín pomôžeme aj Slovensku

„Pokles počtu obyvateľov regiónu, migrácia, ekonomická nerovnosť, energetická závislosť, klimatická zmena a mnohé ďalšie. Toto všetko sú výzvy, ktorým nečelí len Slovensko, ale aj okolité krajiny. Riešenia môžeme hľadať spoločne prostredníctvom nadnárodných projektov, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, zlepšenia mobility v regióne, posilnenia konkurencieschopnosti a medzinárodnej spolupráce. Z Programu dunajského regiónu získa Slovensko nielen finančné zdroje na realizáciu mnohých užitočných projektov, ale vďaka spolupráci aj cenné poznatky od zahraničných partnerov zo 14 krajín regiónu. Ide o ďalší príklad nadnárodného programu, ktorý Slovensku pomôže byť modernejšou a vyspelejšou krajinou,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort zastrešuje účasť Slovenska v Programe dunajského regiónu.

Celková alokácia programu je 266 379 941 eur, z toho suma vo výške 213 103 953 eur predstavuje príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo financií Maďarskej republiky.

Program dunajského regiónu sa zameriava na nasledovné oblasti:

  • Priorita 1 – Konkurencieschopnejší a inteligentnejší dunajský región

  • Priorita 2 – Ekologickejší nízkouhlíkový dunajský región, lepšie prepojená Európa posilnením mobility a regionálnej konektivity informačných a komunikačných technológií

  • Priorita 3 – Sociálnejší dunajský región

  • Priorita 4 – Lepšie riadenie spolupráce v dunajskom regióne

Pri vytváraní projektového partnerstva v programe musia byť splnené minimálne požiadavky, teda najmenej traja financujúci partneri minimálne z troch krajín regiónu, pričom suma spolufinancovania slovenských projektových partnerov programu zo štátneho rozpočtu je vyčíslená na celé programové obdobie vo výške približne 2 mil. eur.

Program dunajského regiónu spája 14 krajín:

  • členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko, Slovinsko

  • pristupujúce štáty: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko

  • susediace štáty: Moldavsko, Ukrajina (Černivetská oblasť, Ivano-Frankovská oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská oblasť).

„Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré zatiaľ nie sú členskými štátmi Európskej únie, je pre nás obzvlášť dôležitá. Úspešné a prosperujúce krajiny na východ od našich hraníc, ale aj na Balkáne, sú kľúčové z hľadiska bezpečnosti našej krajiny aj odolnosti našej ekonomiky voči externým hrozbám,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

V rámci nadnárodnej spolupráce Slovensko úspešne participovalo napríklad na projekte DAPhNE, ktorý za účasti partnerov zo šiestich krajín rieši prepájanie prístavov na Dunaji, či na projekte TRANSGREEN, ktorý má prispieť k bezpečnejšej a ekologickejšej cestnej a železničnej sieti, ktoré zohľadnia prvky zelenej infraštruktúry, najmä ekologické koridory.

mirri.gov.sk

Toto ste už čítali?

Cookies