Back to top

Selektívne triedenie odpadu – na čo sa oplatí sústrediť pozornosť

Publikované: 14. apríl 2021 - 20:37
V apríli už síce zo zóny rodinných domov odviezli papierový a plastový odpad, ale aj v ostávajúcich mesiacoch roka sa oplatí venovať pozornosť žiadosti technického oddelenia mestského úradu.
 Selektívne triedenie odpadu – na čo sa oplatí sústrediť pozornosť

Podľa harmonogramu odvozu platného v roku 2021 odvezú do balíkov zviazaný papier v pondelok, 3. mája, do vriec zozbieraný plast vo štvrtok, 13. mája.

Technický odbor žiada obyvateľov, aby zozbieraný a roztriedený odpad vyložili pred svoje domy vždy v deň odvozu do 6. hodiny ráno, alebo najskôr v predchádzajúci večer. Technický odbor zároveň upozorňuje, že oproti ročnému plánu môže pre technické príčiny prísť k zmene, ale na tú budú podľa možnosti upozorňovať už týždeň dopredu na stránke mesta, na DS App, resp, na našom portáli, na dunaszerdahelyi.sk, príp. cez sociálne siete nášho portálu.

Aj preto sa oplatí sledovať správy na našej stránke.

Plán mesta Dunajská Streda pre triedený odpad - rok 2021 (odvoz od rodinných domov):

odpad z umelohmotného materiálu

Čo môže vrece obsahovať:

 • PET fľaše od malinoviek a minerálnych vôd (sploštené)
 • vypláchnuté flakóny od domácich potrieb – umelohmotné obaly z kozmetických a chemických prípravkov (HDPE, PE,PP)
 • čistú fóliu určenú pre domácnosť (HDPE, LDPE)
 • obaly na mlieko a ovocie (TetraPack) vypláchnuté, sploštené
 • plechovky – od malinoviek, piva, konzervy

Termíny odvozu v roku 2021:

 • 13. mája
 • 10. júna
 • 8. júla
 • 5. augusta
 • 2. septembra
 • 14. októbra
 • 11. novembra
 • 9. decembra

papier

Čo môžete vyložiť:

 • kancelársky papier, knihy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, noviny, časopisy, farebný baliaci papier.

Zviazané balíky NESMÚ obsahovať:

 • obaly od nápojov (tetrapak), papier znečistený masťou či olejom, papier obalený fóliou.

Termíny odvozu v roku 2021:

 • 3. mája
 • 14. júna
 • 12. júla
 • 9. augusta
 • 6. septembra
 • 4. októbra
 • 1. novembra
 • 13. decembra

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies