Back to top

Sestra v galantskej nemocnici získala ocenenie Biele srdce

Publikované: 28. september 2021 - 15:29
Sestra oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnice Svet zdravia Galanta Alena Dömötörová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a Roku sestry a pôrodnej asistentky.
Sestra v galantskej nemocnici získala ocenenie Biele srdce

 V piatok 24. septembra už štrnástykrát na slávnostnom podujatí odovzdali Biele srdce 28 sestrám a jednej pôrodnej asistentke. 

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba zas symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

O sestre Alene Dömötörovej :

Alena Dömötörová po ukončení štúdia SZŠ v Topoľčanoch pracuje v slovenskom zdravotníctve. Na internom oddelení galantskej nemocnice ako sestra prikladá ruku k dielu uplynulých štyridsať rokov od ukončenia štúdia. O pacientov sa stará vzorne, svedomito a najmä s veľkou empatiou. Výkon, ktorý jej náročná práca vyžaduje, je schopná zamerať na jednotlivca individuálne, podľa prioritných potrieb pacienta s láskavým a trpezlivým prístupom. V kolektíve je obľúbená, zároveň je pracovitá a pri zaúčaní nového personálu či inovácií na oddelení vždy rada priloží ruku k dielu. Počas celosvetovej pandémie sa v tzv. červenej COVIDovej nemocnici v Galante aktívne zúčastňovala na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19. Vzorným, láskavým a odborným prístupom pomáhala zvládať často veľmi náročné situácie.

Svet zdravia

Toto ste už čítali?

Cookies