Back to top

Školské ihrisko sa rozšírilo o niekoľko prvkov

Publikované: 20. apríl 2017 - 15:06
Ihrisko ZŠ Gyulu Szabóa sa v roku 2015 vynovilo s podporou združenia rodičov, Fondu Ekopolis a Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Keďže to plocha ihriska umožnila, na jar toho roku sa uskutočnilo jeho ďalšie rozšírenie.

Doplnilo sa o ďalšie prvky – na veľkú radosť detí prvého stupňa a rodín s malými deťmi žijúcimi v okolí školy.

Vedenie školy má v nasledujúcich mesiacoch v pláne ďalšie rozširovanie zelených plôch.

Toto ste už čítali?

Cookies