Back to top

Skutočným darom je láska samotná

Publikované: 19. december 2022 - 8:40
Na štvrtom z podujatí adventných nedieľ sa na adventnom venci nášho mesta rozžiaril plamienok štvrtej sviečky, ktorá symbolizuje lásku.
Skutočným darom je láska samotná

S veľkou úctou a srdečne pozdravil prítomných primátor nášho mesta Zoltán Hájos a následne vyjadril radosť, že po dvoch rokoch obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára opäť možno stretnúť v takom peknom počte a tešiť sa zo vzájomnej spoločnosti.

„Už iba necelý týždeň a sú tu opäť Vianoce. Štyri týždne pred Vianocami sa začína obdobie adventu, očakávania, kedy sa vnútorne trochu utíšime, pripravujeme svoje duše na oslavu príchodu Spasiteľa, vyzdobíme si domovy, a tak očakávame sviatky Vianoc,“ povedal Zoltán Hájos.

Po sviečkach viery, nádeje a radosti sa teraz na mestskom adventnom venci zapáli sviečka lásky.

„Štvrtá sviečka symbolizuje lásku, ktorá nás sprevádza až do Vianoc, kedy rozdávame darčeky rodinným príslušníkom z lásky k nim, alebo z lásky k blížnemu obdarúvame svojich priateľov či kolegov.

„V dnešnom neistom svete, keď máme pocit, že hodnota zarobených peňazí je zo dňa na deň menšia, v tomto období by sme si mali byť vedomí toho, že nie je dôležitá veľkosť a hodnota daru. Oveľa dôležitejšie je to, že si spomenieme jeden na druhého, že si vážime jeden druhého, že sa navzájom rešpektujeme a ako symbol našej lásky si darujeme malú pozornosť,“ zdôraznil primátor nášho mesta a následne dodal: „Radosť z obdarovania zahŕňa radosť obdarovaného aj darcu, keďže samotná chvíľa, keď toho druhého milo prekvapíme, je chvíľa radostná aj pre nás samotných.

Dar darovaný bez lásky je len pokrytectvo. Preto skutočným darom, ktorý si môžeme navzájom dať, je samotná láska.“

Na konci svojho pozdravu v mene samosprávy mesta Dunajská Streda i v mene svojom zaželal všetkým požehnané, láskyplné sviatky v rodinnom kruhu a následne poďakoval materským a základným školám nášho mesta za to, že svojimi milými programami prinášajú počas štyroch adventných nedieľ toľko čistej detskej radosti do sŕdc všetkých prítomných.

Po slávnostnom príhovore vystúpili deti z MŠ na Námestí SNP, MŠ na Ulici Komenského, detský súbor ľudového tanca Krpčiarik pôsobiaci pri ZŠ na Jilemnického ulici a žiačka dunajskostredskej Základnej umeleckej školy Emma Cséfalvayová.

Štvrtú sviecu adventného venca, ako sa stalo peknou tradíciou, zapálili Betlehemským plamienkom za účasti Skautského oddielu č.10 svätého Juraja a následne slávnostný program poslednej adventnej nedele ukončili utešené melódie v podaní Zboru sv. Juraja.

Moderátorka Éva Bíró na záver uviedla niekoľko informácií; mestská spoločnosť Municipal v pondelok odvezie ozdobené vianočné stromčeky spred Betlehema do materských škôl mesta, aby sa nimi deti mohli potešiť ešte pred sviatkami. Adventné pohostenie v stánkoch pred MsKS očakáva záujemcov každé popoludnie až do 22. decembra s horúcimi nápojmi a jedlami. Nakoniec s úctou pozvala obyvateľov nášho mesta na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční na námestí pred MsKS Benedeka Csaplára na Silvestra, 31. decembra, so začiatkom o 18:00 hod.

Viac záberov zo štvrtej adventnej nedele si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies