Back to top

Sociálna poisťovňa zvýšila 1,75 milióna dôchodkov, oddlžila 65 % kandidátov

Publikované: 27. júl 2023 - 11:07
Sociálna poisťovňa (SP) premieta počas letných mesiacov do svojej rozhodovacej činnosti viaceré legislatívne zmeny. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 milióna dôchodkových dávok, zvyšuje minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky.
Sociálna poisťovňa zvýšila 1,75 milióna dôchodkov, oddlžila 65 % kandidátov

Pokračuje aj oddlžovanie dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky generálneho pardonu. V rámci neho oddlžila SP približne 65 % predpokladaných kandidátov. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ SP Michal Ilko.

"Doterajší proces tejto legislatívnej zmeny, ktorá pomôže dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále, považujeme za úspešný. Procesy sme nastavili a klientov o možnosti informujeme adresne, pravidelne, masovo a opakovane,"

 povedal Ilko.

Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné spred 1. júla 2022, a to do 31. augusta tohto roka. Následne odpustí SP dlžníkom penále.

V augustovom výplatnom termíne vyplatí po prvý raz SP aj všetky dôchodkové dávky spolu s doplatkom valorizácie za júl 2023. Rozmrazenie minimálnych dôchodkov sa týka 59.652 seniorov, 4052 z nich bude poberať minimálny dôchodok po prvý raz.

V súvislosti so zvýšením životného minima a valorizáciou dôchodkov došlo k prepočtu exekučných zrážok z dôchodku, aktuálne sa týka približne 46.000 poberateľov dôchodku, priblížil Ilko. Exekučné zrážky sa zastavia 1716 poberateľom.

Do konca augusta je potrebné doručiť tiež Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. Lehota je dôležitá pre presmerovanie či odopretie nároku na rok 2024 alebo opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku v roku 2023. Posledný augustový deň je dôležitý aj pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných výsluhových dôchodkov na rok 2023.

Od 1. augusta bude SP počas najbližších dvoch rokov postupne prehodnocovať percento invalidity u niektorých invalidných dôchodcov a zvyšovať sumu invalidného dôchodku. Bude tak robiť automaticky, bez osobitnej žiadosti.

Zamestnávatelia v potravinárstve a živočíšnej výrobe budú za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát nemusia za zamestnancov platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Toto ste už čítali?

Cookies