Back to top

Spomienka na holokaust v Dunajskej Strede

Publikované: 11. jún 2018 - 15:48
Spomienka na holokaust sa konala pod organizáciou dunajskostredskej židovskej cirkvi. Účastníci pietneho aktu sa 10. júna zišli pri pomníku obetiam krvavého obdobia v dejinách - holokaustu - v židovskom cintoríne.

V úvode Baruch Veselý, kantor jeruzalemskej synagógy zaspieval smútočnú modlitbu, potom sa zapálili spomienkové plamene.

Príhovor mal vedúca osobnosť dunajskostredskej židovskej cirkvi, Kornfeld Tibor, hovoril o dunajskostredských deportáciách spred 74 rokov. Kornfeld zároveň upozornil, že aj dnes rastie sila krajne orientovaných ľudí, ktorí sa v mnohých krajinách dostali dokonca do národných parlamentov.

V súvislosti s dnešnými európskymi udalosťami uviedol že emigranti do Izraela v posledných 3-4 rokoch „prichádzajúci z Francúzska, teda z krajiny, v ktorej od vojny nepretržite fungujú demokratické inštitúcie. Musíme si všimnúť a hľadať dôvody týchto faktov.” Podľa Kornfelda rôzne organizácie OSN, tak ako vedúci politici Európskej Únie „sa vôbec nesnažia riešiť dôvody, len poukazujú na dôsledky ”, kritizujú myšlienku sionizmu.

„Vravieť pravdu je dôležitejšie, než diplomatické zvyklosti” – podčiarkol.

Bukovszky László, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny pripomenul krvavé obdobie dunajskostredskej histórie, potom dodal, že „za tragédiu židovstva južného Slovenska je zodpovedné Horthyho Maďarsko.”

„Getá Židov na vidieku a deportácie do táborov smrti by sa nemohli udiať bez spolupráce  miestnych a republikových orgánov ” – uviedol. 

Kiss Balázs, radca Maďarského veľvyslanectva v Bratislave vo svojom príhovore vyzdvihol, že maďarskí Židia ako súčasť maďarskej spoločnosti, môžu vždy rátať s ochranou maďarského štátu.  

Podujatia sa okrem iných zúčastnili primátor mesta, Hájos Zoltán, viceprimátor Horváth Zoltán, poslanci mestského zastupiteľstva Dakó Sándor, Gútay László, Ravasz Marián, splnomocnenec vlády pre rómske otázky Ravasz Ábel, katolícky kňaz Olgyay Csaba a Görözdi Zsolt, kňaz reformovanej cirkvi.

Toto ste už čítali?

Cookies