Back to top

Spomienka na obete z Verony

Publikované: 25. január 2017 - 15:28
V pondelok popoludní sa uskutočnilo pri kostole sv. Juraja zapálenie sviečok na pamiatku obetí veronskej tragédie.

Na spomienke sa zúčastnilo okolo päťdesiat občanov. Iniciátorom bol Karaffa Attila, predseda spoločnosti Pázmaneum. Mons. Szakál László János predniesol povzbudivé slová, potom sa prítomní spoločne pomodlili za duše zosnulých a za skoré uzdravenie zranených. Karaffa Attila uviedol, že sa týmto prihlásili k národnému smútku, ktorý vyhlásilo Maďarsko na 23. január. K tejto iniciatíve sa prihlásilo viacero predstaviteľov nášho i susedných miest. 

Toto ste už čítali?

Cookies