Back to top

Starším dlhujeme prejavy vďačnosti

Publikované: 24. október 2019 - 15:00
Vedenie nášho mesta pozdravilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším aj členov mestského klubu seniorov.
Starším dlhujeme prejavy vďačnosti

Vedúca klubu seniorov Rozália Alföldy privítala  členov klubu, pracovníkov mestského úradu, ako aj viceprimátora Attilu Karaffu, následne odovzdala slovo žiakom Odbornej strednej školy pre rozvoj vidieka, ktorí  skôr narodených potešili prednesom básní a spevom.

Attila Karaffa sa prihovoril prítomným členom klubu pri príležitosti sviatku lásky a úcty. Ako povedal, dobré spoločenstvo vie, že má byť hrdé na hodnoty, má dbať, aby uctievalo skôr narodených, aby naučilo aj svoje deti, že svojich predkov majú ctiť. „Prijatím múdrosti starších spoločne dokážeme vytvoriť krajšiu budúcnosť pre naše mesto. Vtedy odvedieme dobrú prácu, keď ju budeme stavať na základoch výsledkov práce našich predkov” - povedal.  

Podľa jeho slov je októbrový pamätný deň výborná príležitosť na to, aby sme ešte intenzívnejšie zamerali svoju pozornosť na starších spoluobčanov, aby cítili, že ich naďalej potrebujeme.

V závere svojho príhovoru pozdvihol čašu s prianím ďalšieho obsažného, šťastného, zdravého života. Viceprimátor popri odovzdávaní kvetiny každému členovi klubu si našiel čas aj na výmenu niekoľkých slov s nimi.

Príležitosť na príhovor k členom klubu využil aj Péter Rajkovics, riaditeľ mestského média.

„Dunajskostredský hlásnik, dunajskostredský portál.sk  a DSTV zahrnujúce médiá sú zvedavé na mienku obyvateľov mesta, preto sme koncom septembra spustili online anketu. Vieme, že značná časť seniorov sporadickejšie využíva internet, aj preto som prišiel k Vám, lebo by som si rád vypočul aj Vašu mienku” - povedal Péter Rajkovics. 

Vyzdvihol, že považuje za dôležitú mienku každej vekovej kategórie, preto pre tých, ktorí nemajú k dispozícii online anketu, priniesol otázky v tlačenej podobe. Toto je, samozrejme, iba prvý krok, pri najbližšej návšteve s radosťou očakáva spätnú väzbu, čo robíme dobre, čo naopak treba zmeniť v mestských médiách.

Členovia klubu seniorov sa pozorne začítali do otázok, klubové popoludnie potom pokračovalo príjemnou debatou, nôtením pesničiek.

Text a snímky: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies