Nachádzate sa tu

Stredobodom sú reštriktívne opatrenia

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, máj 20 - 15:04 | Správy
Dňa 19. mája vo veľkej zasadačke mestského úradu prebehlo trináste zasadnutie mestského zatupiteľstva – za dodržania hygienických a vzdialenostných opatrení.
Stredobodom sú reštriktívne opatrenia

Na začiatku zasadnutia chcel program o jeden bod rozšíriť poslanec Roland Hakszer, ale zastupiteľstvo to neschválilo. Poslankyňa Ágota Antal tiež hneď na začiatku zasadnutia poďakovala pracovníkom mestského úradu za ich prácu, a požiadala primátora, aby ich v budúcnosti nejakou formou za ňu odmenil. Zoltán Hájos reagoval na jej slová a aj v mene svojich pracovníkov sa poďakoval za uznanie. 

Odsúhlasili konečné vyúčtovanie Dunajskej Stredy za rok 2019

Mestskí poslanci na svojom 13. zasadnutí v prvom rade skontrolovali plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach, resp. prostredníctvom elektronického hlasovania, následne po referáte Zoltána Hájosa odsúhlasili čerpanie rozpočtu samosprávy v roku 2019 (konečné vyúčtovanie čerpania rozpočtu nájdete tu). Správu predostrel hlavný kontrolór Zoltán Fekete.

Konzervatívny, dvojnásobnou rezervou disponujúci rozpočet, spomalenie investícií

V ďalšom bode rokovali o úprave rozpočtových investícií.  Modifikácia rozpočtu Dunajskej Stredy na rok 2020 pod číslom 3/2020 bola potrebná kvôli finančnej kríze v súvislosti s pandémiou koronavírusu – reagujúc tak na prognózy ohľadom príjmovej stránky rozpočtu. Podľa predsedu finančnej komisie Szabolcsa Hodossyho nebol skôr predložený návrh na modifikáciu rozpočtu.

Podľa prognózy ministerstva financií treba počítať so 6,9%-ným výpadkom, ale v materiáli predloženom zastupiteľstvu sa počíta s vyšším, 13,3%-ným  výpadkom, vychádzajúc z toho, že aj na začiatku krízy v roku 2010 sa zrodili podobné, príliš optimistické prognózy, kvôli ktorým sa mesto dostalo do ťažkej situácie. Odsúhlasili aj plus rezervu vo výške 600 tisíc eur.

Nateraz popri znížení platu primátora, viceprimátorov, znížení pracovnej náplne a platu pracovníkov mestského úradu, mestských inštitúcií (materské, základné školy), znížení investičných výdavkov mestských podnikov atď. sa oddialia, resp. spomalia aj niektoré plánované investície, ale, ako odznelo, na júnovom či septembrovom zasadnutí zastupiteľstva môže prísť k zmenám, vtedy už bude jasnejšie vidno, ako sa menia podmienky.

V diskusii Roland Hakszer okrem iného mal námietky k prerozdeleniu dotácií, kým podľa návrhu Sándora Dakó by bolo treba s ohľadom na budúcnosť zvážiť, aké investície budú navrhovať. Podľa Ágoty Antal treba sa opýtať víťazov súťaží, či dokážu zorganizovať svoje podujatia, a podľa toho im posielať dotácie. Podľa Zoltána Horvátha však organizátorom športových a kultúrnych podujatí jednoznačne treba poskytnúť dotácie potrebné na ich činnosť. Diskusné príspevky sa ďalej viazali najmä k poslednému bodu programu, k posúdeniu modifikácie dotácií.

O posúdení dotácií pre občianske organizácie a spoločnosti budú rozhodovať na ďalšom zasadnutí

Úplne posledným bodom programu by bola bývala modifikácia uznesenia zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 228/2020/10 (25. február 2020), ktorým vtedy poslanci odsúhlasili dotácie pre občianske združenia a inštitúcie, pre kultúru a šport. Ako primátor povedal, je otázne, kedy a akou formou sa budú môcť uskutočniť podujatia a akcie. V závere zasadnutia sa zastupiteľstvo dohodlo, že k problematike dotácií sa vrátia po prieskume a následnej príprave na budúcom zasadnutí.

(na)