Nachádzate sa tu

Stretnutie primátora mesta s podnikateľmi

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, január 16 - 10:26 | Správy
Ako je už zvykom, primátor mesta sa na začiatku roka stretáva aj s vedúcimi podnikov, aby ich oboznámil s plánmi mesta, vypočul si ich mienku, podebatoval s nimi.
Stretnutie primátora mesta s podnikateľmi

V tomto roku Zoltán Hájos prijal podnikateľov, manažérov podnikov, ktoré s mestom spolupracujú, 14. januára v skorých podvečerných hodinách. Poďakoval sa, že prijali pozvanie, a napriek tomu, že si navzájom konkurujú, zasadli za jeden stôl, veď na toto stretnutie ich privádza priateľstvo, dobré vzťahy.

Po slovách na uvítanie primátor mesta Dunajská Streda v krátkosti zoznámil prítomných s úspechmi minulého roka, oboznámil ich s plánmi v tomto roku.

Najprv Zoltán Hájos hovoril o školských kuchyniach. Spomenul, že v tomto roku by chcelo mesto zmodernizovať dve kuchyne spolu s  jedálňami, a to v Základnej škole Zoltána Kodálya a v Základnej škole Smetanov háj. Povedal, že parlamentom prijatý zákon o povinnom stravovaní detí sa podarilo úspešne realizovať. Vyzdvihol, že modernizácia znamená jednak dobrú investíciu do budúcnosti, na druhej strane sa pred nimi otvára možnosť komerčného využitia, ale znamená aj zaručenie pracovných pozícií zamestnancov.

Najväčšou tohtoročnou investíciou a zároveň najvýznamnejším rozvojom bude výstavba kruhového objazdu pri cintoríne v Malom Blahove, keď počas zimy sa podarilo získať všetky povolenia a tak sa v tomto roku splní tento dávny plán. Objazd, stavaný v súčinnosti s Trnavskou župou, jednoznačne prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie.

Ďalšou súčasťou  rozvoja bude postavenie výťahu v budove mestského úradu, čo prispeje k tomu, aby sa do rokovacej sály dostali aj imobilní občania.

Vedľa Tesca mienia v záujme bezpečnejšej dopravy vybudovať jednak križovatku so semaformi, ako aj chodník a cyklistickú trasu popri novej ceste, v pláne je aj realizácia verejného osvetlenia.

Z radu uskutočnených projektov primátor mesta vyzdvihol spoločný projekt s mestom Győr, známy pod názvom KultaCross, najvýznamnejším výsledkom ktorého je vybudovanie kultúrneho parku okolo jazera v Thermalparku, vďaka ktorému je termálne kúpalisko ešte krajšie, ešte  príťažlivejšie.

Za pomoci ďalšieho úspešného projektu sa aj v Malom Blahove v tomto roku vybuduje multifunkčné detské ihrisko.

Z nových projektov ako mimoriadne dôležitý, veľký krok dopredu znamenajúci,  už podaný projekt, je projekt  nakladania s odpadom. Ak bude úspešný, v meste by sa mohli vybudovať podzemné kontajnery, do ktorých by vďaka špeciálnym zámkom mohli dávať smeti iba miestni obyvatelia. Znamenalo by to jednak predchádzanie tvorenia nelegálnych skládok, na druhej strane by sa zamedzilo vyhadzovaniu smetí z kontajnerov, čo už istý čas je sústavným problémom mesta. 

Na zriadenie židovského múzea v Dunajskej Strede mesto už podalo projekt, ktorý však bol zamietnutý, preto na konci roka 2019 bol za týmto účelom vypracovaný a predložený nový projekt.

Zoltán Hájos sa ešte zmienil o rozvojovej dani, o možnosti jej návratnosti pre obyvateľov mesta.

Po oboznámení s výsledkami práce v uplynulom roku a s plánmi na tento rok, ešte pripomenul a pozval na Ples mesta, ktorý sa uskutoční 1. februára v Mestskej športovej hale. Všetkým poprial v novom roku dobré zdravie, veľa úspechov, večer potom ukončili spoločnou večerou a družnou besedou.

Text a foto: Vince Rózsár