Back to top

STRETNUTIE S PODNIKATEĽMI

Publikované: 2. február 2016 - 15:39
Vedenie mesta sa minulý štvrtok stretlo v hoteli Legend s miestnymi podnikateľmi.

V úvode, teraz už tradičného podujatia, podnikateľov privítal JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta, potom im odprezentoval minuloročné výsledky hospodárenia mesta. Okrem iného pripomenul aj dosiahnutý rekordný rozpočtový prebytok, ale tiež novoročné výzvy, najmä z pohľadu nových investícií. Po oficiálnej časti sa prítomní hostia venovali popri večeri vzájomným priateľským rozhovorom.

Toto ste už čítali?

Cookies