Back to top

Strom želaní, ale trochu inak

Publikované: 7. december 2020 - 13:29
Ako po iné roky, ani tento rok Zábavno-obchodné centrum MAX Dunajská Streda nezabudlo na obyvateľov detského domova. Tentoraz však – pre pandémiu – trochu inou formou možno obdarovať obyvateľov detského domova na Nezábudkovej ulici.
Strom želaní, ale trochu inak

Zábavno-obchodné centrum MAX aj teraz vyzýva návštevníkov na pomoc, aby spoločne mohli skrášliť Vianoce malým i veľkým obyvateľom detského domova na Nezábudkovej ulici v Dunajskej Strede.

Návštevníci sa do akcie – medzi 7. a 22. decembrom - môžu zapojiť akýmkoľvek darčekom pre deti, mená ktorých nájdu na tabuli vo vestibule obchodného centra, ktorým určite urobia veľkú radosť malým i veľkým deťom domova. Zakúpený darček môžu odovzdať anjelovi pri hlavnom vchode, prípadne službukonajúcemu členovi SBS na prvom poschodí. Obchodné centrum aj v mene detí ďakuje za Vaše dobrosrdečné prispenie.

Ďalšie informácie nájdete pri vianočnom stromčeku pri hlavnom vchode, resp. na stránke www.zoc-max.sk.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies