Back to top

Štyria vo finále, dve zlaté!

Publikované: 16. október 2017 - 14:57
V Prievidzi sa konali majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení v grécko-rímskom štýle, na ktorých sa z 18 klubov zúčastnilo 95 súťažiacich. Oddiel vedený trénermi Gaálom Attilom a Vajasom Józsefom získal celkovo 4 medaily.

V kategórii 48 kg vynikal Bazsó Marek, ktorý zdolal najprv svojho nitrianskeho súpera, potom aj trenčianskeho položil na lopatky.  Vo finále zdolal bánovského súpera a získal svoj tretí majstrovský titul.  

 V kategórii  73kg sa Bertók Nicolas dostal do finále zdolajúc svojho nitrianskeho a bánovského súpera, kde súpera z Trhovej Hradskej zdolal 8:0. Nicolas tak získal svoj druhý majstrovský titul.  Pochváliť treba aj  Kovácsa Ferenca Dániela za striebro v kategórii 40 kg, v kategórii 85 kg zas Gálffyho Gergőa Józsefa taktiež za striebro.  V súťaži družstiev obsadila Dunajská Streda vynikajúce tretie miesto.

Výsledky:

40kg  Kovács Ferenc Dániel 2. miesto
48 kg Bazsó Marek 1. miesto
62 kg Zsigmond Árpád 6. miesto
73 kg Bertók Nicolas 1. miesto
85 kg Gálffy Gergely 2. miesto

Súťaž družstiev:

1. ZK Baník Prievidza
2. ZK Bánovce nad Bebravou
3. Zápasnícky  klub Dunajská Streda

Toto ste už čítali?

Cookies