Back to top

Symbol mesta sa odel do slávnostného rúcha

Publikované: 29. november 2021 - 14:00
Fontána pred MKS Benedeka Csaplára, v strede s tromi gráciami, sa odela do slávnostného rúcha.
Symbol mesta sa odel do slávnostného rúcha

V predvianočnom čase sa obnovila dlhoročná tradícia, na ktorú sú obyvatelia mesta zvyknutí, centrálny adventný veniec. Tento rok sa tri dámy v strede fontány, predstavujúce poklady Žitného ostrova, zaodeli do anjelského rúcha, aby tak prispeli k ešte príjemnejšej výzdobe v čase očakávania Vianoc.

Pre pandemickú situáciu sú síce hromadné podujatia zakázané, ale veríme, že celoštátny núdzový stav čoskoro skončí. A aj keď sa obyvatelia mesta nemôžu zúčastniť zaužívaného veľkolepého podujatia, novú, do jasu odetú kreáciu budú môcť obdivovať počas večerných individuálnych prechádzok. Zrod tejto vianočnej dekorácie popri samospráve mesta Dunajská Streda podporili: vývojový softvérový podnik CORA GEO, FCC, podnik hospodárenia s odpadom, kvetinárstvo Palma a Municipal Reall Estate, mestský podnik verejnej údržby.

Navštívte počas príjemnej zdravotnej prechádzky obnovený adventný veniec a pokochajte sa priestranstvom žiariacim jasom nádeje.

-r-

Toto ste už čítali?

Cookies