Back to top

Taraba poveril riadením Slovenského vodohospodárskeho podniku Petra Moldu

Publikované: 25. november 2023 - 15:35
Dočasne povereným generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa stal 23. novembra 2023 krízový manažér Peter Molda. Do funkcie ho uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Bývalý šéf vodohospodárov Ladislav Glinda zostáva pracovať v podniku na technicko-prevádzkovom úseku.
Taraba poveril riadením Slovenského vodohospodárskeho podniku Petra Moldu

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je stav a ekonomická situácia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. dlhodobo kritická.

„SVP je zodpovedné za údržbu tokov riek, stav priehrad a protipovodňových opatrení. Finančná kondícia podniku je však v neustálej deficitnej ekonomickej podobe neudržateľná a musí prejsť transformáciou v záujme odstránenia prevádzkového a investičného dlhu. Podnik preto potrebuje skúseného krízového manažéra. Kapitola, kedy sa podnik topil v strate sa musí skončiť,“

- zdôraznil podpredseda vlády Taraba.

Peter Molda vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu. Manažérske zručnosti a krízové riadenie rozvíjal 20 rokov v štátnom podniku Železnice Slovenskej republiky. Rovnako disponuje bezpečnostnou previerkou NBÚ.

Ministerstvo životného prostredia plánuje na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. vyhlásiť riadne výberové konanie.

Ministerstvo životného prostredia SR

Toto ste už čítali?

Cookies