Back to top

TTSK: Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca

Publikované: 15. marec 2024 - 8:45
Trnavský samosprávny kraj zriaďuje 44 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2024/2025 otvoria 3.907 miest pre nových študentov. Župa záujemcov o štúdium na niektorej z jej stredných škôl motivuje radom benefitov, ako je napríklad štipendium, BUS karta či bezplatné ubytovanie na internátoch.
TTSK: Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca

Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca 2024, a prehľad študijných a učebných odborov je k dispozícii v brožúre Kam na strednú.

Župné stredné školy ponúkajú široké možnosti vzdelávania a študenti si môžu vybrať spomedzi 14 gymnázií a 30 stredných odborných škôl. Na 9-tich školách ponúkame vyučovanie v maďarskom jazyku. Reagujeme aj na dopyt z trhu práce, a od budúceho školského roka sme sa rozhodli otvoriť tri nové študijné odbory, a to odbor gymnázium so zameraním na informatiku, odbor agromechatronik a odbor ochrana osôb a majetku. Rovnako evidujeme zvyšujúci sa záujem o duálne vzdelávanie, počas ktorého môžu študenti získať Župný balík výhod a ďalšie benefity. V Trnavskom kraji majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl skutočne širokú škálu možností kvalitného vzdelávania,“

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 44 škôl, pričom v kraji funguje ďalších 18 cirkevných a súkromných stredoškolských zariadení.

Aj v nasledujúcom školskom roku bude župa pokračovať s podporou študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách. Na zozname sú zaradené odbory mäsiar, krajčír - dámske odevy, chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, agropodnikanie - farmárstvo, murár, praktická sestra, biotechnológia a farmakológia, pričom od budúceho školského roka k nim pribudne aj odbor mechanik nastavovač. Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu od župy získať mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch. Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo 26 stredných škôl, z toho 18 župných a 8 súkromných.

Ako doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda,

„Trnavský samosprávny kraj pokračuje v modernizácii a rozvoji športovej infraštruktúry pri župných stredných školách. V minulom roku bolo vybudované napríklad vonkajšie ihrisko pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, multifunkčné športovisko pri Spojenej škole v Holíči či nová telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Taktiež aj prostredníctvom eurofondov zabezpečujeme skvalitňovanie praktického vyučovania a obnovu priestorov našich stredných škôl. V roku 2023 boli zmodernizované učebne a priestory napríklad na Strednej odbornej škole technickej v Galante, Strednej zdravotníckej škole v Skalici alebo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch.“ 

Viaceré župné stredné školy dosahujú významné výsledky a úspechy v rôznych súťažiach. Gymnáziá najmä v predmetových olympiádach, školy s technickým zameraním sú úspešné v stredoškolskej odbornej činnosti a stredné odborné školy svoje zručnosti úspešne reprezentujú v rôznych baristických, barmanských a aranžérskych súťažiach, taktiež v súťažiach Skills Slovakia či Autoopravár Junior.

Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude 29. apríla, v prípade potreby aj 30. a 26. apríla 2024. Druhé kolo bude prebiehať 9. mája, v prípade potreby aj 10. a 13. mája 2024. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 2. mája 2024, v prípade potreby aj 3. mája 2024. Druhý termín je stanovený na 6. a 7. mája 2024.

V školskom roku 2023/2024 navštevuje 44 župných stredných škôl viac ako 15.800 študentov, z ktorých je približne 3.700 prvákov a takmer 3-tisíc maturantov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 949 študentov z 26 škôl. Zoznam všetkých 44 škôl v Trnavskom kraji spolu s informáciami o štúdiu nájdete v brožúre https://bit.ly/brozura2023.

TTSK

 

 

 

 

Toto ste už čítali?

Cookies