Back to top

Týždeň knižníc už na budúci týždeň

Publikované: 24. február 2022 - 9:55
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede v rámci Týždňa slovenských knižníc pozýva záujemcov v čase od 28. februára do 5. marca na nasledujúce programy.
Týždeň knižníc už na budúci týždeň

Deň po dni očakávajú deti, mladých i starších zároveň. Rozprávkové dopoludnie, papierové divadlo, 3D tlačiareň, digitalizácia regionálnej literatúry – to všetko nájdete v programe.

Budúci týždeň bude zápisné do knižnice bezplatné, a ani za nevrátené výpožičky v termíne nebude účtovaná suma za omeškanie!

Program na nasledujúci týždeň, je z čoho vyberať:

Týždeň slovenských knižníc : 28.02. – 05.03.2022

PROGRAM

Pondelok:

Online otvorenie TSK, výstava tvorby ilustrátorov kníh

Vydavateľstva Anser, čítanie rozprávok pre deti.

Utorok:

Zážitkové čítanie pre deti na mládežníckom oddelení od 14,30 do 15.00 hod. v jaz. slov.

Streda:

Rozprávkové popoludnie s divadielkom Kamišibai – japonské divadielko s klasickými rozprávkami, od 14,30 do 15.00 hod. v jaz. slov.

Workshop pre verejnosť: ako pracovať s 3D tlačiarňou

Digitalizácia periodík, e- zdroje – Spolupráca s CVTI Bratislava, internetklub, 13.30 – 17.30 hod.

Štvrtok:

Zážitkové čítanie pre deti na mládežníckom oddelení, od 14,30 do 15.00 hod. v jaz. slov.

Piatok:

Knihovníčky čítajú deťom v jaz. slov., od 10.30 do 11.00 hod.

Stretnutie knihovníkov 14.00 – 16.00 hod. (Uzavretá skupina). Knižnica v uvedenom čase zatvorená.

Stretnutie s Otom Malým, cestovateľom a spisovateľom „S cestovaním nikdy nie je nuda ...“ v čitárni o 16,30 hod.

Online programyČítanie rozprávok pre deti, Výstava tvorby ilustrátorov kníh, Vydavateľstva Anser, Obnovili sme knižnicu – online prechádzka priestormi knižnice

-------------------------

Zápisné zdarma pre nových čitateľov.

Týždeň odpustkov, vrátenie omeškaných výpožičiek bez úhrady upomienok.

Toto ste už čítali?

Cookies