Back to top

Úcta k starším

Publikované: 27. október 2017 - 17:28
V rámci mesiaca úcty k starším sa vo štvrtok konalo stretnutie s členmi mestského klubu dôchodcov.

Prítomných najprv privítala vedúca klubu, Lepi Mária, medzi inými aj viceprimátorov mesta, Horvátha Zoltána A. Szabóa Lászlóa a vedúcich zamestnancov mestského úradu. Po kultúrnom programe žiakov dunajskostredskej ZUŠ mal krátky príhovor Horváth Zoltán, ktorý prítomným oslávencom odovzdal aj pozdrav primátora mesta, Hájosa Zoltána. Uviedol tiež, citujúc slová humoristu, že život človeka má tri fázy: detstvo, dospelosť a "výborne vyzeráš". Vážnejšie už povedal, že v súčasnosti je evidentný nárast priemernej dĺžky života, čo samozrejme, prináša ďalšie otázky v oblasti ekonomiky, sociálnej či zdravotnej, s ktorými sa súčasná spoločnosť musí zaoberať. Zároveň však, najdôležitejší je človek ako jednotlivec, jeho postoj k veku a k životným podmienkam. Keďže aj starnutie má svoje čaro, oslávencom poprial, aby toto čaro tvorili čo najdlhšie, a to v dobrom zdraví, šťastí, v kruhu svojich rodín.

Potom si všetci spolu štrngli a členovia klubu dostali kvety. 

Cookies