Back to top

Ustanovenie o platnosti režimu pre pendlerov sa ruší

Publikované: 30. august 2021 - 6:01
Ruší sa prechodné ustanovenie, ktoré stanovovalo platnosť režimu pre pendlerov do 1. septembra.
Ustanovenie o platnosti režimu pre pendlerov sa ruší

Pendleri (sú definovaní v paragrafe 7 vyhlášky č. 231), ktorí nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť chodiť na územie Slovenskej republiky bez povinnosti domácej karantény aj po uplynutí 1. septembra, ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní (toto platilo aj do 1. septembra).

Takéto osoby sa budú musieť raz do mesiaca zaregistrovať na portáli eHranica (kompletne zaočkovaným osobám vrátane pendlerov stačí registrácia raz za 6 mesiacov).
O zrušení prechodného ustanovenia pre pendlerov sa rozhodlo na medzirezortnej úrovni s tým, že sa zohľadnili argumenty zainteresovaných strán.
Ľuďom naďalej dôrazne odporúčame dať za zaočkovať proti COVID-19, pretože ide o najúčinnejší spôsob, ako zabrániť šíreniu nákazy, zvýšenému počtu hospitalizácií a následnému preťaženiu zdravotníckeho systému.

Facebook / Polícia SR, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies