Back to top

Už dve desaťročia v službách Dunajskostredčanov

Publikované: 30. december 2017 - 14:49
Mestská televízia začala svoju činnosť pred dvadsiatimi rokmi, na jeseň v roku 1997. V súvislosti s jubileom sme sa zhovárali s Fekete Györgyöm, prvým riaditeľom DSTV.

Bolo to pred 20 rokmi zložité rozbehnúť mestskú televíziu?
– Nebolo to jednoduché. Natoľko, že začiatky siahajú reálne do jesene 1995, keď mestské zastupiteľstvo schválilo plán založenia mestskej televízie. Pôvodne chcela miestnu televíziu založiť a prevádzkovať sama samospráva, ale zmenil sa zákon o médiách a podľa neho samospráva na to nemala nárok. Hľadali sme riešenie, ktoré sme našli v krachujúcej akciovej spoločnosti Perfects. Navýšenie kapitálu sa udialo vložením budovy v majetku mesta, tak potom nie samospráva, ale Perfects a.s. žiadal príslušné úrady o potrebné povolenia. Začali sa dlhé rokovania s televíznou radou, počas ktorých sa konečne vykryštalizovala programová štruktúra vysielania, ktorú bola rada ochotná prijať. Po dlhých naťahovačkách napokon vydali povolenia a v októbri 1997 sa začalo vysielať. Pre zaujímavosť ešte dodám, že v tom čase bolo evidovaných 7 lokálnych televízií v celej republike, pričom dnes ich je vyše 100.

Diváci videli už od začiatku taký program na aký sú zvyknutí dnes?
– Zo začiatku sa nevysielalo celý deň ako je tomu dnes, ale bolo polhodinové vysielanie správ v maďarčine a polhodinové v slovenčine, doplnené obrazovými správami pripravovanými grafikom Pónyom Norbertom, Fodor Juditou a Kiss Mártou. Z technického hľadiska bolo toto obdobie vzrušujúcim, prebiehala zmena z analógového na digitálne vysielanie. Mesto chcelo televíziu rozbehnúť už skôr, nakúpilo už časť techniky, ale kým sa nahrávanie mohlo reálne začať, už bola sčasti zastaraná, bola nutná inovácia.

Kedy sa zavŕšila terajšia štruktúra?
– Na celodenné vysielanie sme sa dali v roku 2007, sprvu bolo vysielanie doplnené teletextom, neskôr sme ho vynechali. V tomto období sme už pracovali s väčším tímom. Vtedy tu robili či práve prišli: redaktori Bíró Éva, Polák László, Kanovits György, Szénássy György, kameramani Krascsenits Géza, Czibula Csaba, Derzsi Áron, napríklad aj Batta György ml. Hlásateľkami boli v podstate od počiatkov Andrea Olejníková a Ibolya Ildikó, ale robili tu aj Tilajčík Edit a Menyhárt József.

Ktoré sú dôležité míľniky predchádzajúcich období?
– Ako som uviedol, v roku 2007 sme prešli z analógového na digitálne vysielanie. Digitálna technológia bola pred 10 rokmi ešte pomerne drahá, nebolo to jednoduché, dnes je už oveľa dostupnejšia. Dôležitým míľnikom bolo podľa mňa aj to, keď sme pred 3 rokmi živý most s maďarskou štátnou televíziou.

Aký rozvoj máte v pláne?

–Stále vysielame ešte analógový signál jednému z poskytovateľov služieb, ktorý môže byť v dôsledku nadchádzajúceho vývoja prepnutý na digitálny. A keď už začneme modernizáciu, vymeníme aj doterajšie PAL kamery na HD kvalitu. Teoreticky by sme mohli prejsť aj na systém 4K, ale to je ešte veľmi drahá technológia, HD ponúka dobrú kvalitu za dostupnú cenu. Súčasne s týmito technickými zmenami sa vynoví aj počítačový park.

Ako sa dostanú diváci k vysielaniu mestskej televízie?

– Na začiatku vysielala jej program rakúska káblová spoločnosť SKT, túto sieť neskôr prevzala spoločnosť UPC, prostredníctvom ktorej nás chytá najviac domácností v meste. Popri tom ešte funguje prostredníctvom sietí SWAN a Slovanet (Madnet). Cez satelitné vysielanie by sa program dostal k viacerým, ale to je veľmi drahé a podlieha to rôznym povoleniam. Po roku 2007 sme začali pracovať na web stránke TV, ktorú v roku 2016 integroval portál dunaszerdahelyi.sk / dunajskostredsky.sk, prostredníctvom nich je naše vysielanie dostupné aj tým, ktorí nemajú káblovú televíziu.

Trochu nostalgie – vysielanie z roku 2001 (po maďarsky a slovensky)

Toto ste už čítali?

Tagy: DSTV
Cookies