Back to top

Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov

Publikované: 7. február 2023 - 12:29
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v súčasnosti prebieha doručovanie nových vernostných kariet mesta.
Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov

Tým obyvateľom mesta Dunajská Streda, ktorí ku dňu 31. 12. 2022 splnili podmienky na vydanie vernostných kariet a doteraz nedisponovali vernostnou kartou, mestský úrad tieto dal vyhotoviť. Momentálne prebieha ich doručovanie.

Tým obyvateľom, ktorí neboli v čase doručovania doma, bolo do poštovej schránky vložené oznámenie, na základe ktorého si kartu môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.

Podľa informácií Mestského úradu v Dunajskej Strede bolo do konca januára vydaných 658 nových vernostných kariet; celkovo úrad eviduje 15 362 aktívnych kariet.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies