Back to top

Územná súťaž Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

Publikované: 8. jún 2017 - 17:03
Slovenský Červený kríž každoročne organizuje súťaž Družstvá mladých zdravotníkov, ktorá sa tento rok uskutočnila dňa 08. júna 2017 v zábavno - obchodnom centre MAX a Cinemax Dunajská Streda.

Z 16 prihlásených základných škôl a gymnázií z okresu Dunajská Streda súťažili 5 členné družstvá - spolu 90 žiakov. Súťažiace družstvá sa správali disciplínovane a na jednotlivých stanovištiach absolvovali súťažné otázky, poranenia a KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) podľa svojich schopností a vedomostí. Kvalita vedomostí a praktických zručností bola na vysokej úrovni.

Predseda súťaže: MUDr. Eva Königsmarková, riaditeľka súťaže: PhDr. Dagmar Nagyová, hlavný rozhodca: Mgr. Gabriela Kulcsárová, členovia Územnej rady SČK, Miestne spolky SČK Šamorín,  Vydrany, Sap, Čiližská Radvaň, SSOŠ s VJM – Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda, OÚ CO Dunajská Streda, členovia SČK – dobrovoľníci.

Výsledky:

DMZ I. (žiaci 3-5. ročníkov základných škôl)
1. miesto - Základná škola s materskou školou s VJM - Jahodná
2. miesto - Základná škola s materskou školou s VJM – Kostolné Kračany
3. miesto - Základná škola Mateja Korvína s VJM – Dolný Štál

DMZ II. (žiaci 6-9. ročníkov základných škôl)
1. miesto - Základná škola Bélu Bartóka s VJM – Veľký Meder
2. miesto - Gymnázium Imre Madácha – Šamorín
3. miesto - Základná škola s VJM Lászlóa Amadea – Gabčíkovo

Toto ste už čítali?

Cookies