Back to top

V deň sv. Floriána posvätili 120 ročnú „hasičskú striekačku“

Publikované: 5. máj 2022 - 15:56
Dňa 4. mája, v deň sv. Floriána, patróna hasičov, pred dunajskostredskou hasičskou zbrojnicou hasiči zapnutím sirén na pravé poludnie pozdravili svojho patróna a vystavený hasičský voz zo začiatku 20. storočia, ktorý v tom čase nazývali „hasičská striekačka“.
V deň sv. Floriána posvätili 120 ročnú „hasičskú striekačku“

Popoludní primátor mesta Zoltán Hájos pozdravil vedúceho dunajskostredských hasičov Istvána Lelkesa a jeho nastúpených kolegov. Vyjadril svoju vďaku za to, že zachraňujú životy a majetok, za ich odvahu a životný vzor.

Na podujatí sa zúčastnil aj viceprimátor Attila Karaffa a katolícky farár Szakál László János, ktorý posvätil hasičov a zrekonštruovaný historický voz:

„Bože náš, na príhovor martýra sv. Floriána požehnaj službukonajúcim hasičom a členom záchranných služieb, ktorí denno-denne slúžia a pomáhajú v meste a v regióne ľuďom, ktorí sa dostanú do ťažkostí.

Pane náš, ochraňuj ich, aby po vzore sv. Floriána boli vždy pripravení slúžiť trpiacim ľuďom v ťažkostiach.

Nebeský otče, na príhovor sv. Floriána odožeň od nášho spoločenstva prírodné katastrofy a nebezpečenstvá.

Dovoľ, aby sme všetci slúžili našim spoluobčanom a veľkodušne ponúkli svoju lásku všetkým odkázaným. Kristus, cez nášho Pána.“

Renováciu „hasičskej striekačky“ zo začiatku 20. storočia za podpory samosprávy mesta Dunajská Streda s veľkou odbornosťou uskutočnili v Gabčíkove, v dielni Bott, členovia bratského združenia BTB – vozidlo bolo plne obnovené do použiteľného stavu.

Nagy Attila

Toto ste už čítali?

Tagy: hasiči
Cookies