Back to top

V dunajskostredskej nemocnici už mobilne otestovali vyše 140 pacientov

Publikované: 9. apríl 2020 - 13:32
Pred dunajskostredskou nemocnicou je v spolupráci so súkromnými laboratóriami Alpha medical zriadené od minulého týždňa mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19.
V dunajskostredskej nemocnici už mobilne otestovali vyše 140 pacientov

Zdravotníci dunajskostredskej nemocnice realizujú výtery z hrdla a nosa samoplatcom, a tiež indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ. Testovanie indikovaných pacientov prebieha zvyčajne od 7.30 do 8.00 h, testovanie samoplatcov od 8.00 h, a to v približne päťminútových intervaloch. Samoplatcovia sa musia objednať na otestovanie vopred cez stránku www.lab.online. Dosiaľ v rámci mobilného odberového miesta otestovali už 143 pacientov (zatiaľ 83 negatívnych).

Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane dunajskostredskej nemocnice, po vyhlásení núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke zariadenia aktivovali svoje pandemické plány a reprofilizovali vybrané časti lôžkových oddelení na COVID oddelenia.

„Ide o takzvané červené zóny lôžkových častí oddelení, ktoré slúžia na hospitalizáciu pacienta s podozrením na koronavírus. Pacient je v tejto izolovanej časti oddelenia hospitalizovaný do okamihu finálneho výsledku testovania. Keďže naše všeobecné nemocnice sa stále musia postarať aj o neinfekčných pacientov, napríklad po cievnej mozgovej príhode či úraze, v maximálne možnej miere ich musíme oddeliť od rizikových pacientov,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete nemocníc a siete polikliník ProCare Svet zdravia Róbert Hill.

COVID oddelenie dunajskostredskej nemocnice sa nachádza na prízemí pavilónu H, a to v priestoroch bývalého FBRL oddelenia. Nemocnica vyčlenila v prvej fáze pre tento účel 26 lôžok. V prípade potreby je možné počet lôžok zvýšiť. Personál tohto oddelenia používa predpísané ochranné pracovné prostriedky.

V súčasnosti je pacient po potvrdení pozitivity na ochorenie COVID-19 transportovaný na najbližšie pracovisko infektológie alebo v prípade ľahkého priebehu ochorenia do domáceho liečenia. Ak budú kapacity týchto pracovísk naplnené, bude pacient hospitalizovaný na COVID oddelení aj dunajskostredskej nemocnice.“

Toto ste už čítali?

Tagy: kórház
Cookies