Back to top

V máji ocenia zdravotné sestry

Publikované: 31. marec 2016 - 16:50
12. mája oslavuje svet deň zdravotných sestier. Na tento deň pripravilo Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok spolu s poslancami Trnavského samosprávneho kraja z nášho regiónu slávnostný večer v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede, ktorý sa začína o 19.00 hodine
V máji ocenia zdravotné sestry

Pri tejto príležitosti bude ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom obore, 6 z nich, ktoré sú zamestnankyňami dunajskostredskej nemocnice, navrhne regionálna organizácia zdravotných sestier, 2 zas Mestský úrad spomedzi tých, ktoré pracujú v mestských zariadeniach a na 2, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môžu dať svoje návrhy obyvatelia.

Organizačný výbor týmto žiada obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore podávali listom alebo mailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

Návrhy možno podávať do 6. mája 2016 listom na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, obálku treba označiť nápisom Medzinárodný deň zdravotných sestier, alebo elektronicky na emailovú adresu primator [at] dunstreda.eu

Organizačný výbor

 

Toto ste už čítali?

Cookies