Back to top

V marci pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste

Publikované: 7. marec 2018 - 12:14
Vo štvrtok, 15. marca pokračuje organizovaný zber a odvoz PET fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa uskutočnil 15. februára, kedy sa pozbieralo 800 vriec, spolu v množstve takmer 4 ton plastového odpadu.
V marci pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste

Vrecový zber a odvoz plastového odpadu naďalej vykonáva spoločnosť FCC Slovensko v spolupráci s MsÚ v Dunajskej Strede. Zber priesvitných žltých vriec sa uskutoční vždy v polovici daného mesiaca, v roku 2018 v nasledujúcich termínoch: 15. marec, 12. apríl., 10. máj., 7. jún., 12. júl., 16. august., 13. september., 11. október., 15. november, 13. december.

Separovaný plastový odpad sa má zbierať v žltých, priesvitných vreciach. Nepriehľadné vrecia nebudú odvezené. Technický odbor Mestského úradu žiada obyvateľov, aby v deň odvozu vrecia vyložili pred dom najneskôr ráno do 7-mej hodiny. Vrecia vyložené mimo určené dni nebudú odvezené. Za odvezené vrecia obyvatelia dostanú náhradu.       

ZBIERANÝ odpad:

PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme) 

- Vypláchnuté plastové obaly od domácej kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP)

- Čisté fólie z domácností (HDPE, LDPE)

- Viacvrstvové obaly (TetraPack) od mliečnych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené)

- Hliníkové a plechové obaly nápojové a konzervy

NEZBIERANÝ odpad:

Plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami

- Komunálny odpad – tvrdé plasty (napr.: debny, nábytok, atď.)

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies