Back to top

V nedeľu začína adventné obdobie: Zapáľme sviecu viery

Publikované: 22. november 2022 - 18:47
Nech sa plameň sviece trbliece! – Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva obyvateľov nášho mesta na slávnostné zapálenia sviec na mestskom adventnom venci, ktoré sa budú konať počas adventných nedieľ. Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára skrášlia obdobie radostného očakávania aj najmenší občania nášho mesta pekným vystúpením, vždy v čase od 15:30.
V nedeľu začína adventné obdobie: Zapáľme sviecu viery

Zapáľme sviecu viery

  • Adventný program materských a základných škôl nášho mesta
  • Materská škola na Nám. priateľstva
  • Základná škola na Jilemnického ul.
  • Základná škola Ármina Vámbéryho

- Slávnostný príhovor

- Požehnanie adventného venca za účasti predstaviteľov cirkví (katolícky dekan Krisztián Bozay, reformovaný kňaz Görözdi Zsolt, evanjelický farár Jozef Horňák)

- Zapálenie sviečky na adventnom venci

- Vystúpenie Viktórie Nagy

Toto ste už čítali?

Cookies