Back to top

V októbri dôchodky znovu stúpnu

Publikované: 11. júl 2023 - 12:43
Výška dôchodkov sa počíta po novom. Sumy minimálneho dôchodku sa vďaka tomu od začiatku júla tohto roka zvýšia o desiatky eur. Ak penzista získal počas života 30 rokov dôchodkového poistenia, suma jeho minimálnej penzie stúpne zo súčasných 334,30 eura na 365,70 eura.
V októbri dôchodky znovu stúpnu

Pri 35 rokoch dôchodkového poistenia sa minimálna penzia zvýši o 37,20 eura na 392,60 eura. V prípade, že dôchodca nadobudol 40 rokov dôchodkového poistenia, jeho penzia bude od začiatku júla predstavovať 422,10 eura namiesto terajších 378,50 eura. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl tohto roka.

Keďže sa od 1. júla tohto roka mimoriadne zvyšujú dôchodkové dávky o 10,6 %, najprv dôchodok vzrastie o 10,6 percenta a nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok sa posúdi až po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku. Po zvýšení súm minimálneho dôchodku sa rozšíri okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nedostávajú. Ak od 1. júla tohto roka po mimoriadnom zvýšení bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší.

Počet kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku v eurách do 30. júna 2023 Suma minimálneho dôchodku v eurách od 1. júla 2023
30 334,30 365,70
31 338,50 371,10
32 342,70 376,50
33 347,00 381,90
34 351,20 387,20
35 355,40 392,60
36 359,60 398,00
37 363,80 403,40
38 368,00 408,70
39 372,20 414,10
40 378,50 422,20
41 384,80 430,30
42 391,10 438,30
43 397,40 446,40
44 403,70 454,50
45 410,00 462,50
46 416,30 470,60
47 422,60 478,70
48 428,90 486,70
49 435,20 494,80
50 441,50 508,20

Suma minimálnej penzie sa bude od júla tohto roka určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok bude opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima. Suma minimálnej penzie sa bude zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o dva percentuálne body, od 40 rokov o tri percentuálne body, od 50 rokov o päť percentuálnych bodov a od 60 rokov poistenia o sedem percentuálnych bodov zo sumy životného minima. Zavádza to novela zákona o sociálnom poistení od nezaradených poslancov NR SR zoskupených okolo Petra Pellegriniho, ktorú schválil parlament ešte v polovici februára tohto roka.

Pri posúdení nároku na minimálnu penziu sa zohľadňujú len tzv. kvalifikované roky dôchodkového poistenia. Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok berú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy v danom roku. Napríklad za minulý rok ide o hrubý zárobok v sume aspoň 314,30 eura mesačne. Ak žiadateľ o penziu zarábal vlani v hrubom napríklad 300 eur mesačne, tak minulý rok sa mu z hľadiska nároku na minimálny dôchodok nezapočíta medzi odpracované roky. Takýto rok sa mu však započíta medzi odpracované roky z hľadiska nároku na starobnú penziu.

V októbri znova stúpnu na 145 % zo sumy životného minima. Pozrite si, v tabuľke o koľko budete mať viac.

pravda.sk/ma7.sk

Toto ste už čítali?

Cookies