Back to top

V poradí už V. tvorivé umelecké dielne na Osvete!

Publikované: 16. október 2017 - 15:20
Aj tento rok pokračuje cyklus tvorivých  umeleckých dielní pre ľudí so zdravotným  postihnutím, ktoré sme začali už v septembri  končíme v novembri profesionálnou výstavou.

Záujemcovia z domovov sociálnych ústavov, ale aj z rodín, kde takýto ľudia žijú, z Klubu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede prichádzajú do klubovne k nám, alebo do ZPMP či MsKS vo Veľkom Mederi. Pod vedením mnohých umelcov – maliarov, keramikárov, odborných metodikov na prácu s korálkami, sklom, dekupáž a s papierom vytvárajú hodnotné umelecké diela. Príďte sa pozrieť!

Na tento projekt nám prispelo Ministerstvo kultúry SR  - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a celé podujatie vedie naša odborná metodička Mgr. Ingrid MOLNÁR.

Toto ste už čítali?

Cookies