Back to top

V poradí už V. tvorivé umelecké dielne na Osvete

Publikované: 28. november 2017 - 7:02
Aj tento rok pokračoval cyklus tvorivých umeleckých dielní pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sa začali už v septembri , pokračovali v novembri aj výstavou hotových diel a končia predajným Stánkom dobrej nádeje, ktorý bude počas adventu otvorený v Maxe.

Záujemcovia zo všetkých domovov sociálnych ústavov v našom okrese, ale aj z rodín, kde takíto ľudia žijú a z Klubu ZPMP v D. Strede prichádzajú do KREATIV KLUBU osvety, alebo do strediska ZPMP či MsKS vo Veľkom Mederi. Pod vedením mnohých umelcov – maliarov, keramikárov, odborných metodikov na prácu s korálkami, sklom, dekupáž a s papierom vytvárajú hodnotné umelecké diela. Medzi účastníkov prišli Mgr. Dániel Krascsenits – tvorba z hliny, Peter Cseh keramika na kruhu, Mgr.art Anikó Ozsvald – maľba na hodváb, Lu Ema Máziková – enkaustika (maľba farebnými voskami technikou žehlenia), Erika Sínová – tvorba z koráliek a dekupáž, PhDr. Dagmar Madarászová, maľba a kresba, Alžbeta Fodorová – práca z papiera a ďalší. Dňa 16. novembra bola slávnostne otvorená výstava z tých najvydarenejších prác s názvom S DOBROU NÁDEJOU v priestoroch GALLERY NOVA.

Výstavu otvoril Mgr. D. Krascsenits, ktorý vysoko hodnotí úsilie osvetárov, ktorí už dlhoročne pripravujú pre ľudí so zdravotným postihnutím také obohacujúce podujatia. Keby talentovaní ľudia z domovov soc. ústavov, ale aj tí z domácností, ktorí ako sa vyjadril „sú inak obdarovaní “ nemali takéto podnety, ich talenty by sa možno nikdy neobjavili. Navyše stretnutia obohacujú vzájomne všetkých.

Prítomným účastníkom sa prihovoril aj známy keramikár Peter Cseh, ktorý sa postupom času stal dôležitou súčasťou podujatia. Jeho prístup za ostatné roky sa pretavil aj do čoraz krajších predmetov – vázičiek, hrnčekov , misiek, ktoré naberajú už profesionálny ráz. Darmo päť rokov súvislej práce, ktorú sme spolu odviedli prináša rukolapné dôkazy. Vystavené umelecké predmety sú skutočne pozoruhodné – hodvábne šatky a vitráže, obrazy z vosku, pletenie z papiera, úžitkové predmety zdobené dekupážou či maľované na skle, rôzna bižutéria a mnohé iné. 

Nálada a atmosféra boli neopísateľné, pretože tvorivosť lieči a uzdravuje, uvoľňuje psychické bloky a vytvára harmóniu. Umelecká činnosť a samotná tvorba vyžadujú jemnú motoriku a sústredenosť. Samotná keramika, práca s hlinou, či už modelovanie alebo samotné točenie na kruhu sú nesmierne pútavé a spätne pôsobia na človeka upokojujúco. Nečudo, že táto technika patrí medzi najobľúbenejšie. Treba tu však oceniť aj prácu ergoterapeutov a všetkých tých, ktorí sa o klientov domovov starajú. Je to určite náročná práca, ale kto si k ľuďom, žijúcim so zdravotným či mentálnym oslabením nájde vzťah, nájde aj silu a motiváciu na každý nový deň. Navyše na týchto stretnutiach nevznikajú „len“ krásne umelecké predmety, ale predovšetkým krásne vzťahy a nezabudnuteľné skúsenosti a zážitky. Podujatia sa zúčastnili aj zástupkyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede. V kultúrnom programe vystúpil známy spevák MAREK PLAVUCHA, ktorý napriek tomu, že sa tiež borí so zdravotnými problémami, cieľavedome pôsobí aj v umeleckej sfére. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) a finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR - grant pre znevýhodnené skupiny. Cyklické podujatie viedla odborná metodička Mgr. Ingrid LÁNG MOLNÁR. Výstava, na ktorej je inštalovaných do dvesto umeleckých diel v Gallery Nova je prístupná bezplatne do 4. decembra.

-sve-
Foto: archív autora

Toto ste už čítali?

Cookies