Back to top

Viac peňazí na vzdelávanie, dôraz na duševné zdravie a kvalitu vysokých škôl

Publikované: 5. február 2024 - 15:38
Počas prvých sto dní novej vlády SR rezort školstva pod vedením Tomáša Druckera podstatne zvýšil rozpočet na vzdelávanie, výskum a vývoj a  podporné opatrenia pre žiačky a žiakov v školách. Kľúčovou prioritou rezortu sa stala dlhodobo zanedbávaná oblasť duševného zdravia detí a mladých ľudí. Dôraz na stabilizáciu sa odrazil vo vysokom záujme základných škôl o podporu štátu pri zmene obsahu, formy a cieľov vzdelávania. Výkonnostné zmluvy s verejnými vysokými školami zasa od tohto roku zabezpečia okrem lepšieho financovania aj tlak na kvalitu.
Viac peňazí na vzdelávanie, dôraz na duševné zdravie a kvalitu vysokých škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR rozdelilo záväzky z programového výhlásenia vlády SR do 40 samostatných projektov, ktoré pokrývajú všetky oblasti vzdelávania od ranej starostlivosti až po celoživotné. Projekty kladú dôraz na kvalitnejší výskum a vývoj, prácu s mládežou a podporu duševného zdravia na všetkých stupňoch škôl.

Žiakom, študentom, učiteľom a vedcom som sľúbiľ pokoj, pomoc a podporu. Mojou úlohou manažéra nie je vymýšlať každý mesiac bombastické nápady, ale konečne priniesť riešenia a výsledky, o ktorých sa na Slovensku roky iba rozprávalo,“

- zdôraznil minister Tomáš Drucker. Program zmien v rezorte vzdelávania podporí rozpočet na rok 2024, ktorý sa medziročne zvýšil takmer o pätinu. Zohľadnil financovanie podporných opatrení, rast výdavkov na mzdy aj riešenie nedostatku pedagógov v niektorých regiónoch. Spolu s prostriedkami z rozpočtu EÚ, Plánu obnovy a odolnosti SR a spolufinancovania eurofondov bude mať kapitola ministerstva školstva k dispozícii celkovo 4,287 miliardy eur.

Vďaka vyššiemu záujmu bude od budúceho školského roka v septembri 2024 po novom učiť ďalších minimálne 422 základných škôl.

Nový vzdelávací program kladie dôraz na podporu kritického myslenia, digitálnych a mäkkých zručností. Rezort školstva zároveň koncom roka vyriešil problém s nevhodným znením učebnice občianskej náuky pre šiestakov. Vzdelávanie po novom musí podporiť dôraz na bezpečnosť a pohodu žiakov, študentov aj zamestnancov v školách. Už koncom minulého roka ministerstvo zvýšilo podporu liniek pomoci, komplexný projekt podpory duševného zdravia minister Drucker predstaví verejnosti v blízkej dobe.

Vysoké školy si v roku 2024 finančne polepšia o viac ako 122 miliónov eur. Po prvýkrát sú súčasťou financovania výkonnostné zmluvy, ktoré kladú dôraz na kvalitu, výkon, špecializáciu a vyššiu konkurencieschopnosť verejných vysokých škôl. Od budúceho akademického roka príjmu lekárske fakulty navyše 150 študentov a študentiek medicíny. Je to prvý krok pri plnení záväzku vlády SR, zabezpečiť objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov vo vybraných študijných programoch a odboroch. Rezort školstva zároveň vďaka národnému projektu z európskych zdrojov zabezpečil na ďalšie roky bezproblémový prístup k svetovým vedeckým databázam pre slovenských vedcov.

MŠVVM SR

Cookies