Back to top

Vyčistime spolu Žitný ostrov!

Publikované: 26. september 2019 - 15:02
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou ISTER a DAC 1904 usporiada dňa 28. septembra 2019 spoločné čistenie regiónu Žitného ostrova od odpadkov.
Vyčistime spolu Žitný ostrov!

Cieľom projektu Zelená Kukkonia je očistiť od odpadkov nielen verejné priestranstvá žitnoostrovských obcí, ale aj ich širšie okolie. Zapojením sa samospráv a obyvateľov ako dobrovoľníkov očakávajú nielen čistejšie a zdravšie prostredie, ale aj upevnenie lokálneho povedomia, väčšiu environmentálnu uvedomelosť a zodpovednejší životný štýl miestneho obyvateľstva, t. j. väčšiu ohľaduplnosť k prírode a celkovo k prírodným danostiam a zeleni v regióne, v ktorom žijeme.

Obce a mestá ktoré sa zúčastnia na zbere odpadu:
Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Komárno, Ohrady, Mad, Jahodná, Trstená na Ostrove, Trhová Hradská, Kľúčovec, Gabčíkovo, Dunajská Streda, Povoda, Dolný Bar, Kráľovičove Kračany.

V Dunajskej Strede vyčistia sídliská: sever, východ, západ a taktiež lesík vedľa malodvorníckej cesty.

Pre účastníkov podujatia zabezpečia vrecia na odpadky a rukavice.

V každej obci vyžrebujú dvoch dobrovoľníkov, ktorí vyhrajú "VIP Silver" lístky na zápas FC DAC - AS Trenčín (9. novembra).

Prihláste sa na adrese kukkonia [at] kukkonia.sk!

Zdroj: kukkonia.sk

Toto ste už čítali?

Cookies