Back to top

Výtvarná súťaž má päťdesiat ocenených

Publikované: 5. jún 2017 - 16:29
V tomto roku oslavuje výtvarná súťaž detí v predškolskom veku, Žitnoostrovské pastelky, svoje 18. narodeniny.

Od prvého ročníka súťaže v roku 1996 sa na ňu hlási z roka na rok viac súťažiacich, v tomto roku vyberala odborná porota 50 víťazných diel z 2800, ktoré došli z desiatich krajín sveta, ich autori dostali zaslúžené ocenenia vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v rámci otvorenia výstavy.

Otvorenie výstavy začalo fenomenálnym vystúpením šaša zasponzorovaného Adriánom Ohrádkom, umelca z „Teáter Komika“, ktoré rozosmialo prítomné deti i dospelých. Hostí pozdravila Tilajčík Edit: Berényiho Józsefa, podpredsedu Trnavského VÚC, Hájosa Zoltána, primátora mesta Dunajská Streda, Bárdosa Gábora, primátora Šamorína, Diligensa Tibora, poslanca mesta Győr, vedúceho delegácie z Győru, Várszegi Móniku, predstaviteľku samosprávy mesta Győr, viceprimátora Veľkého Medera, Mikóczyho Dénesa, Gútaiho Lászlóa, riaditeľa veľkomederského kultúrneho strediska, ako aj všetkých, ktorí výtvarnú súťaž podporili. Privítala vedúceho odbornej poroty, Bohumíra Bachratého, členov poroty, Almásiho Róberta, Evu Bachratú - Linhartovú, Gitku Kovačikovú, Várszegi Móniku, kunsthistoričku Nagy Kornéliu, ktorá sa otvorenia, žiaľ, nemohla zúčastniť. Zvlášť privítala prítomné deti, rodičov a učiteľov.

Primátor Hájos Zoltán vo svojom príhovore vyzdvihol, že je hrdý na to, že Dunajská Streda už po 18. krát usporiadala túto výtvarnú súťaž, ktorá už prerástla hranice regiónu a stala sa z nej medzinárodná udalosť. Poďakoval rodičom za ich povzbudzovanie a podporu detí a pedagógom zas to, že deti vedú k láske k umeniu. Poďakoval Jane Svetlovskej, riaditeľke Žitnoostrovského osvetového strediska, že dokázala osloviť taký veľký počet malých umelcov.

Berényi József odovzdal pozdravy od Tibora Mikuša, predsedu VÚC, pod záštitou ktorého sa súťaž koná. V krátkom príhovore pripomenul, aké je dobré, že deti používajú výrazné farby, ktoré odzrkadľujú ich farebný svet, ich diela sú veselé a tým spôsobujú radosť aj dospelých návštevníkov. Žiadal deti, aby vytrvali a aj v budúcnosti obdarovali svoje okolie mnohými krásnymi dielami.

Súťaž v krátkosti ohodnotil Bohumír Bachratý, vedúci odbornej poroty. Uviedol, aj štvrtkový deň detí dáva príležitosť deťom zablahoželať. Súťaž pozná od jej začiatkov, preto môže vyhlásiť, že toto je jedinečná výstava, škôlkari zhotovujú svoje diela s veľkou láskou a citom.

Almási Róbert zdôraznil, že je cítiť, že vystavené diela vznikli s radosťou a porota mala ťažkú úlohu vybrať tých päťdesiat, ktoré získali ocenenie. Diela sú natoľko pekné a majú v sebe také dôležité posolstvo, že porota mohla udeliť aj 100 cien.

Po príhovoroch nastal čas odovzdania cien malým umelcom. Spomedzi mnohých cenu Tibora Mikuša dostal 6 ročný Dunajskostredčan Arnold Hôlka, ktorého dielo zdobí diplomy a obálku bulletinu výstavy. Zvláštnu cenu dostala Agáta Luptovcová pre svoj vek. Malá umelkyňa bola najmladšia spomedzi detí, má len dva roky.

Ocenené diela sú vystavené vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea, ostatné vybrané diela v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku vo výstavnej sieni Gallery Nova do 29. júla.

Obrazová galéria z výstavy je tu

Toto ste už čítali?

Cookies