Back to top

Výzva na podávanie návrhov na ocenenie pri príležitosti medzinárodného dňa sestier

Publikované: 18. apríl 2019 - 13:50
Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. 12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých zdravotných sestier, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom.
Výzva na podávanie návrhov na ocenenie pri príležitosti medzinárodného dňa sestier

Pri tejto príležitosti pripravuje Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok v spolupráci s poslaneckým klubom Trnavského samosprávneho kraja za Stranu maďarskej komunity slávnostný večer v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, ktorý sa uskutoční 13. mája 2019 o 19.00 hodine.

Pri tejto výnimočnej udalosti bude ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom odbore. Šesť z nich, ktoré sú zamestnankyňami dunajskostredskej nemocnice, navrhne Regionálna komora zdravotných sestier, ďalšie dve Mestský úrad v Dunajskej Strede z radov zamestnancov v mestských zariadeniach. Návrhy na ocenenie dvoch zdravotných sestier, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môže podať verejnosť.

Organizačný výbor žiada obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore podávali listom alebo emailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

Návrhy možno podávať do 3. mája 2019 listom na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo elektronicky na emailovú adresu primator [at] dunstreda.eu. Obálku treba označiť nápisom Medzinárodný deň zdravotných sestier.

Toto ste už čítali?

Cookies