Back to top

Výzva pri príležitosti Dňa diabetu s RÚVZ v Dunajskej Strede

Publikované: 13. november 2023 - 10:51
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede dňa 14.11.2023 (v utorok) očakáva širokú verejnosť na „DEŇ DIABETU“.
Výzva pri príležitosti Dňa diabetu s RÚVZ v Dunajskej Strede

Pre širokú verejnosť bude zamestnankyňami oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu poskytnuté bezplatné biochemické vyšetrenie z kapilárnej krvi (z prsta) na glukózu, glykovaný hemoglobín (HbA1C) a poskytnuté bude aj odborné poradenstvo v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.

14.november - SVETOVÝ DEŇ DIABETU

 • je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN,
 • tento deň pripadá každoročne na 14. novembra, nakoľko 14.11.1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Betom v roku 1921 vynašli Inzulín,
 • hlavným cieľom dňa je zvýšiť povedomie a informovanosť o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, diagnostike, liečbe a prevencii aj u zatiaľ zdravej populácie, nakoľko počet chorých na cukrovku vo svete stále stúpa,
 • predpoklad je, že počet pacientov s cukrovkou sa bude zvyšovať v súvislosti s nezdravým spôsobom života, ale aj v súvislosti so starnutím populácie.

Diabetes mellitus (cukrovka)

 • je chronické metabolické ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov
 • patrí medzi závažné ochorenie a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií
 • vznikom cukrovky sa spájajú niektoré rizikové faktory - sedavý spôsob života, nezdravá strava, či obezita,
 • rozlišujeme diabetes mellitus I. typu, II. typu a gestačný diabetes (počas tehotenstva),

PRÍZNAKY

 • výskyt opakovaných infekcií kože a ústnej dutiny,
 • časté vylučovanie veľkého množstva moču,
 • ospalosť,
 • zvýšený pocit smädu,
 • pravdepodobné zhoršenie zraku,

PREVENCIA

zmena životného štýlu = vhodná pohybová aktivita, správne stravovacie návyky, udržiavanie telesnej hmotnosti, nekonzumovať alkohol, nefajčiť, denné dávky (45% sacharidov, 35% tukov, 20% bielkovín), a tiež dostatok vitamínov

Kedy?

14.novembra.2023 (v utorok) v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Kde?

v budove RÚVZ v Dunajskej Strede

 

Toto ste už čítali?

Cookies