Back to top

Vznikol konzervatívny, dvojnásobnou rezervou disponujúci rozpočet

Publikované: 21. máj 2020 - 9:28
Z doterajších prognóz vlády týkajúcich sa finančnej krízy v súvislosti s koronavírusom a dotýkajúcich sa samospráv, v tej poslednej na stránke ministerstva financií dňa 26. apríla avizovali 8%-ný výpadok daní (momentálne 6,8%-ný.)
Vznikol konzervatívny, dvojnásobnou rezervou disponujúci rozpočet

„V nami predloženom materiáli zastupiteľstvu počítame s výpadkom 13,3% - vychádzajúc z toho, že aj na začiatku krízy v rokoch 2009 a 2010 boli podobné, príliš optimistické prognózy, a mesto sa preto dostalo do veľmi ťažkej finančnej situácie” - odpovedal na našu otázku Zoltán Pápay, vedúci odboru financií a správy verejného majetku.

Ako povedal, mesto vzhľadom na rozpočet počíta s o 600 tisíc eur vyššou stratou. „Veríme, že začiatkom leta už bude situácia jasnejšia, a budeme môcť vrátiť peniaze do rozpočtu a uskutočniť tie investície, ktoré sme teraz vyňali.”

Popri tom mesto zriadilo ďalšiu základnú rezervu vo výške 600 tisíc eur, ako zábezpeku toho, keby bol výpadok ešte vyššší, aby ho bolo z čoho nahradiť a nedostať sa do finančných problémov.

„Chceli sme dať teraz odsúhlasiť veľmi konzervatívny, s dvojnásobnou rezervou disponujúci rozpočet. Mohli sme to dosiahnuť tak, že sme pozastavili, okrem výstavby kruhového objazdu v Malom Blahove, všetky mestské investície. Ale ak v priebehu júna sa nám finančná situácia mesta bude zdať priaznivejšia, tak teraz vytvorenú plus rezervu vrátime do rozpočtu, a tie investície, ktoré sme pozastavili, budú sa môcť v druhom polroku realizovať.”

Ako sa vedúci odboru vyjadril, týmto rozhodnutím chcú vytvoriť bezpečnú bariéru, aby mesto nezažilo také prekvapenia, ako v roku 2010.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies