Back to top

XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava

Publikované: 20. september 2019 - 15:20
Výber najlepších prác jubilejného XX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky si majú možnosť pozrieť deti a dospelí aj za hranicami Slovenska.
XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava

Kultúrnom dome Józsefa Attilu v Győri (Maďarsko) sa 11. septembra 2019 uskutočnila vernisáž, na ktorej sa zúčastnili deti z materských škôl, pani učiteľky, rodičia i starí rodičia. Prítomným sa za organizátora medzinárodnej súťaže prihovorila členka poroty a zároveň dlhoročná učiteľka MŠ Gitka Kováčiková. Cenné boli predovšetkým jej rady adresované pedagógom ohľadom metodiky výtvarnej výchovy v predškolských zariadeniach. Svojou prítomnosťou poctil všetkých prítomných dlhoročný obdivovateľ Žinoostrovských pasteliek, poslanec MsZ v Győri, Tibor Diligens. Hudobno-pohybovým vystúpením obohatila vernisáž miestna materská škola a čerešničkou na torte krásneho podujatia bolo pútavé profesionálne spevácke a inštrumentálne vystúpenie umeleckého dua Hangraforgó, ktoré oslovilo nielen detské publikum. Putovná výstava Žitnoostrovsých pasteliek má za sebou veľmi úspešný štart, dúfame, že sa jej bude aj naďalej dariť minimálne tak dobre ako v kultúrnom dome. Mimochodom, tento rok oslavujeme 15 rokov vynikajúcej spolupráce s touto inštitúciou.

Ak ste teda nestihli výstavu v Žitnoostrovskom múzeu, máte možnosť pozrieť si aspoň jej časť v Győri, v mesiaci október vo Veľkom Mederi (Kultúrne stredisko Mateja Korvína) a v decembri v Šamoríne (MsKS). Výstava v Kultúrnom dome Józsefa Attilu v Győri potrvá do 26. septembra 2019.

-dMad-
Foto: žos- jAs

Toto ste už čítali?

Cookies