Back to top

XXII. AMFO 2019 v Gallery Nova

Publikované: 6. apríl 2019 - 17:16
V  rámci Trnavského kraja sa uskutočnil XXI. ročník okresnej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov AMFO. Ak by sme počítali činnosť v tejto oblasti na osvete v Dunajskej Strede, tak to je už vyše štyridsať rokov! Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnila 4. IV. 2019 v galérii Žitnoostrovského osvetového strediska GALLERY NOVA.
XXII. AMFO 2019 v Gallery Nova

AM-FO je u názov obľúbenej postupovej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov. AM – amatérska FO – fotografia, ale treba zdôrazniť, že tu nejde o žiaden amaterizmus. Do uzávierky sa prihlásilo vyše 22 autorov so 125 prácami. Odborná porota pracovala pod vedením Jozefa KEPPERTA, majster ZSP a čestného prezidenta Foto-klubu v Galante a  Ervina Barcziho, úspešného fotografa tiež z galantského Fotoklubu a odborného metodika ŽOS Bc. Árona Derzsiho pre expozíciu vybrali 60 umeleckých fotografií.

Kategórie súťaže, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum, sa delia medzi farebnú a čiernobielu fotografiu a podľa veku. Tradične najsilnejšia konkurencia je v kategórii nad 21 rokov.

V hudobnom programe vystúpila študentka Súkromného gymnázia s vjm. Réka Kázmér, s pesničkami a sama sa doprevádzala hrou na gitare. Vedie ju hudobná pedagogička Mária Farkasová. Hosťami podujatia bol aj viceprimátor mesta D. Streda ATTILA KARAFFA, a predseda kultúrnej komisie poslanec mestského zastupiteľstva LADISLAV GÚTAY.

V rámci programu najprv prebiehal odborný rozborový seminár pred vernisážou, v ktorom členovia komisie individuálne posudzovali každé vystavené dielo, poradili autorom. Venovali sa analýze jednotlivých fotografií, nešetrili dobrými radami a skúsenosťami, ktoré počas dlhých rokov obaja získali úspešnou umeleckou tvorbou i štúdiom. Diplomy a ceny, ktoré dostali víťazi venovalo ŽOS . Víťazné práce postupujú na krajskú súťaž v Skalici, ktorá bude o mesiac. Mnohé z týchto pôsobivých fotografií nás reprezentujú aj na celoštátnej súťaži a sú v rámci zmluvnej spolupráce Národného osvetového centra vystavené aj v Českej republike. Autori pozornosť zameriavali skôr na krajinu a zátišia. Absentovali portréty a a figurálne zábery. Každý rok sa situácia mení. Každopádne treba uviesť, že autori, ktorí cieľavedome a systematicky sa venujú tvorbe kvalitatívne rastú a vyvíjajú sa. Osveta v D. Strede pre týchto vedie aj fotoklub ISTER, vďaka ktorému sa pravidelne stretávajú, konfrontujú svoju tvorbu a radia sa s odborníkmi a zadávajú si nové úlohy.

Ocenenie získali v kategórii do 16 rokov Máté Németh z Veľkého Blahova a Gergely Nagy z D. Stredy a Katarína Szabóová z Kyncelových Kračan. V II. kategórii do 21 rokov Richard Puss z Kvetoslavova v čiernobielej a farebnej fotografii, František Vrábeľ z D. Stredy a Jacquline Dorn zo Zemianskej Oľče. V najpočetnejšej III. kategórii nad 21 rokov zvíťazil Otto Edmár z D. Stredy v čc fotografii, ďalšie miesta získali Attila Egri z D. Stredy a Ľuboš Šiška z malých Dvorníkov. Vo farebnej fotografii zvíťazil Csaba Szabó, z D. Stredy a ďalej ocenenie a získali Adrián Soós z Jurovej , Tibor Puss z Kvetoslavova. Cenu ŽOS získali Attila Egri a Rudolf Puss. V kategórii cykly a seriály zvíťazil Otto Edmár a A. Egri a Čestné uznanie Marta Lelkes. Cenu ŽOS v multimediálnej prezentácii, ktorá bola prvýkrát prihlásená do súťaže získala M. Lelkes za Čaro bielej noci.

Expozícia úspešných fotografií zo súťaže AMFO v GALLERY NOVA je kolektívna výstava, ale aj ako porotcovia zdôraznili veľmi kvalitná a hodnotná. Určite sa oplatí prísť pozrieť, vstup je zdarma.

Organizátorom podujatia bolo Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľ TTSK s odborným vedením metodikov PhDr. Dagmar Madarásovej a Bc. Árona Derzsiho. Výstava je otvorená v GALLERY NOVA do 26. IV , každý pracovný deň do 16.oo hod.

A vstup je zdarma!

jana svetlovská
Foto: žos-jAs

Toto ste už čítali?

Cookies