Back to top

Za 40 tisíc eur vynovili detské ihriská materských škôl

Publikované: 28. júl 2020 - 14:08
Vo všetkých ním prevádzkovaných, čiže v deviatich materských školách, vynovilo mesto Dunajská Streda detské ihriská. O projekte v hodnote 40 tisíc eur, o obnove ihrísk informoval Ľubomír Dömény, vedúci technického a investičného odboru Mestského úradu Dunajská Streda.
Za 40 tisíc eur vynovili detské ihriská materských škôl

Ako povedal vedúci odboru, obohateniu detských ihrísk predchádzal dohovor s vedúcimi inštitúcií, vyžiadanie názoru riaditeliek materských škôl, aké sú ich potreby a predstavy.

„Nové prvky ihrísk sme sa snažili zakúpiť v zmysle predstáv jednotlivých materských škôl, veď ich riaditeľky vedia najlepšie, čo potrebujú” - povedal Dömény. 

Každá materská škola mohla svoje ihrisko obohatiť o viacero nových prvkov. Ich osadenie prebehlo v priebehu jedného týždňa – a hoci v zmysle nových, na detské ihriská sa viažucich sprísnených zákonných opatrení tieto ešte nie sú dané do užívania, po bezpečnostných kontrolách budú materským školám plne k dispozícii.

Nakoľko zákonné ustanovenie o kontrole bezpečnosti sa vzťahuje na ihrisko ako celok (a nie iba na jednotlivé prvky), v septembri budú materské školy očakávať dunajskostredské deti, ktoré sa vrátia, ale aj tie najmenšie, novonastupujúce, s absolútne bezpečnými, platným zákonom vyhovujúcimi detskými ihriskami.

Popri  týchto ihriskách vzniknú v dohľadnom čase na viacerých  miestach v meste ďalšie nové ihriská. Aj o týchto plánoch vás budeme čoskoro informovať.

(na)

Toto ste už čítali?