Back to top

Za Tiborka bežalo viac ako 400 bežcov

Publikované: 2. október 2018 - 10:46
ZOC MAX v Dunajskej Strede zorganizovalo v spolupráci s žitnoostrovským Marathon Club a Slovenským červeným krížom už tretí raz nedeľné bežecké dopoludnie MAX Run, z príjmu ktorého každoročne podporia jedného ťažko chorého mladého človeka. V tomto roku sa bežalo na pomoc Nagya Tiborka.

Na MAX Run sa dalo od rána registrovať, deti aj dospelí. Pre deti bola pripravená 250 m trať, bežalo po nej 61 detí. Dospelí si mohli vybrať z troch tratí, 2,5 km, 5 km a 10 kilometrov. Kto nechcel bežať, mal možnosť poskytnúť finančnú podporu tiež, srdečne ju prijali do pokladničky Slovenského červeného kríža.

Súťaže dospelých sa zúčastnilo 362 bežcov, 121 z nich na 2,5 kilometrovej trati, 175 na 5 kilometrovej a 66 na 10 kilometrovej.

Po registrácii sa zohriali, potom najskôr bežali deti, neskôr zas dospelí. Ako kuriozitu spomenieme, že súťaže sa zúčastnili dunajskostredskí hádzanári všetkých vekových kategórií, aby podporili svojou účasťou dobrú vec.

Medzitým prišla aj Nagy Gyöngyike, Tiborkova matka, aby si pozrela dobročinné podujatie, kým na jej veľmi chorého syna  zatiaľ dozerala zdravotná sestra Oros Marika zo Šamorína.

Potom, čo všetci prebehli zvolenú trať, boli všetci účastníci odmenení, dostali pamätnú mincu, ktorú im odovzdal Vida Kristopher, hráč DAC.

Na pódiu bol odmenený najrýchlejší a tiež najstarší bežec, organizátori potom odovzdali Tiborkovej matke vyzbieranú sumu vo výške 2691,- eur.

Potom vystúpil Varga Tamás, kto zaspieval obľúbenú skladbu Nagya Tiborka,  „Még nem veszíthetek“. Na záver dobročinného podujatia sa žrebovala hodnotná tombola. V našej veľkej obrazovej galérii si môžete pozrieť najdôležitejšie okamihy.

Toto ste už čítali?

Cookies