Back to top

Začal sa zber plastových odpadov

Publikované: 16. február 2018 - 10:48
15. februára sa začal zber plastových odpadov v častiach mesta s rodinnými domami.

V rámci toho sa raz mesačne budú zvlášť odvážať vrecia s plastovým odpadom.  FCC Slovensko v spolupráci s Mestským úradom v Dunajskej Strede, raz mesačne, v strede mesiaca,  odvezie vrecia s plastovým odpadom.

Boli sme sa pozrieť na zber vriec, niekde neboli žlté vrecia vyložené, niekde však bolo vyložených aj viac. Za odvezené vrecia boli pri domoch ponechané nové, aby zber mohol pokračovať. Samozrejme, aj naďalej bude možné vyložiť viac vriec, v tomto prípade treba použiť priehľadné vrecia.   

Mestský úrad už skôr oznámil občanom, aký typ plastov možno do vriec umiestňovať.

Zbieraný odpad:

  • PET-flaše od nápojov /v stlačenej forme/
  • vypláchnuté plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetiky /HDPE, PE, PP/
  • čisté fólie z domácnosti /HDPE, LDPE/
  • viacvrstvové obaly /tetrapack/ mliečnych výrobkov a džúsov /vypláchnuté a stlačené/
  • hliníkové a plechové obaly nápojové, pivové a konzervy

Nezbierané odpady:

  • plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami
  • komunálny odpad – tvrdé plasty /napr. debny, nábytok/

Čo znamenajú jednotlivé skratky, si prečítate TU!

O ďalšom termíne zberu plastového odpadu budeme informovať.

Cookies