Back to top

Zachraňujú životy, liečia, poskytujú duševnú podporu – privítali zdravotné sestry

Publikované: 18. máj 2022 - 13:38
V Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára 12. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier usporiadali slávnostný večer. Podujatie sa uskutočnilo v rámci iniciatívy Občianskeho združenia Spoločne pre zajtrajšok a poslancov nášho regiónu v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja.
Zachraňujú životy, liečia, poskytujú duševnú podporu – privítali zdravotné sestry

Cieľom slávnostnej akcie usporiadanej v priestoroch MskS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, bolo vyjadriť úctu a poctu sestrám a ošetrovateľom, ktorí toto krásne, no zároveň namáhavé povolanie vykonávali aj počas pandémie nesmiernou láskou a obetavosťou.  

Zdravotných pracovníkov ako prvý privítal primátor mesta Zoltán Hájos.

"Bez denno-dennej práce sestier by zdravotná starostlivosť nebola úplná a v mnohých prípadoch by bola dokonca nepredstaviteľná", povedal primátor mesta, zároveň vyjadril svoju vďaku za ich individuálny prístup, obetavosť a nepretržitú príkladnú starostlivosť o odkázaných.

"Zo záberov sme mohli vidieť, ako zachraňujú životy, liečia, pomáhajú pri testovaniach a očkovaní proti koronavírusu a poskytujú duševnú podporu odkázaným."

– povedal Zoltán Hájos zdôrazňujúc, že ​​bohužiaľ ich práca nie je ocenená, často robia nadčasy, obetujú svoje zdravie a čas, ktorý mohli tráviť s rodinou.

Okrem vďačnosti pritom museli často čeliť hnevu, vyhrážkam, ba dokonca násilnému správaniu! Mnohé zdravotné sestry sa v uplynulých mesiacoch vzdali svojho povolania kvôli neustálemu tlaku, ľudskej arogancii, ale aj neadekvátnemu platu – upozornil vedúci mesta, ktorý napokon zdôraznil, že dúfa, ​​čoskoro môžu vykonávať svoju neoceniteľnú prácu za lepších podmienok.

Podľa riaditeľky Nemocnice s poliklinikou Sylvie Bock práca, ktorú sestry vykonávajú, je širokospektrálna, je k nej potrebná „empatia, trpezlivosť, otvorenosť, pripravenosť. Musia byť dobrými partnermi lekárov aj pacientov, musia vedieť pracovať v tíme a v prípade potreby rozhodovať s chladnou hlavou“.

Podľa slov riaditeľky „pri prepuknutí Covid 19 sme sa museli vysporiadať s tým, že ani lekári, ani sestry neboli pripravení na neočakávanú a neznámu situáciu. Nepostrádateľná činnosť sestier sa stala nedoceniteľnou. Aj v budúcnosti sa musíme snažiť o to, aby sme za každých okolností pre vás zabezpečili bezpečnosť pri práci. Bez vás totiž zdravotná a sociálna starostlivosť nefunguje.“

Sylvia Bock zhrnula minulé roky dunajskostredskej nemocnice aj v číslach:

1616 – o toľko chorých na Covid sme sa starali na troch oddeleniach. 65 000 – toľko sme vykonali PCR testov na mobilných testovacích miestach. 73 000 – toľko sme urobili antigénových testov. A napokon: Vo vakcinačných centrách dunajskostredskej nemocnice sme vykonali 70 000 vakcinácií. Toto všetko by nebolo možné urobiť, a v súčasnosti by sme nepatrili medzi najbezpečnejšie okresy, keby nebolo Vás, keby ste neboli Vy, všetci!“

– dodala.

Predsedníčka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mónika Feketeová vyzdvihla skutočnosť, že aj v dnešných dňoch tvoria sestry najväčšiu skupinu pracovníkov v zdravotnom systéme. „Povolanie sestry a pôrodnej asistentky je plné výziev, ale zároveň krásy, ale je aj vyčerpávajúce, ako väčšina povolaní v službách“ – povedala, poukazujúc na každodenné ťažkosti v práci, na význam úsilia pri snahe o spomalenie a zamedzenie šírenia koronavírusu.

Podpredseda kraja József Berényi sa zdravotným sestrám tiež prihovoril.

„Dva roky sme žili zatvorení, a to malo dosah aj na medziľudské vzťahy. Verme, že takéto opatrenie sa už nevráti. A ak sa nevráti, to bude vo veľkej miere vaša zásluha, pri boji s koronavírusom ste stáli v prvej línii.

Vďaka Trnavskému samosprávnemu kraju aj v Dunajskej Strede fungovalo veľkokapacitné vakcinačné centrum, čo aj v zrkadle čísel dosiahlo výborný výsledok, veď za pomoci lekárov a vás sa podarilo zaočkovať viac ako 100 000 ľudí“ – povedal Berényi, a dodal, že „ani to nebolo vedľajšie, že tu, v Dunajskej Strede, každý mohol položiť otázku vo svojom rodnom jazyku a dostať na ňu odpoveď – toho svedkom som bol každú sobotu aj ja, keď som tam chodil a pokúšal sa dodať silu tam pracujúcim“.

Po príhovoroch primátor mesta Zoltán Hájos najprv odmenil vedúcich dunajskostredských inštitúcií, riaditeľku nemocnice Sylviu Bock, predsedníčku Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Móniku Feketeovú, riaditeľku Centra sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede Johannu Bíró a riaditeľa Zariadenia seniorov v Dunajskej Strede Kálmána Pongrácza. Po kultúrnom programe prevzali menovité ďakovné listy a darčeky aj sestry a ošetrovatelia.

V slávnostnom programe, ktorý ukončil koncert Viki Marót a jej kapely Nova Kultúr, vystúpili aj dve študentky strednej zdravotníckej školy Emma Fischer a Vanessa Ferenec.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies