Back to top

Začiatkom roka mimoriadne zastupiteľstvo

Publikované: 17. január 2018 - 10:09
16. januára sa konalo 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Začiatkom roka mimoriadne zastupiteľstvo

Tentokrát sa poslanci stretli na mimoriadnom zastupiteľstve, ktorého dôvodom bolo všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2018.  Na takmer polhodinovom zasadaní zastupiteľstva však nie tento bod programu, ale zmeny v komisiách vyvolali najdlhšiu diskusiu.  

Hájos Zoltán uviedol, že  pozície predsedníčky odbornej komisie pre šport a mládež sa zriekla Horváth Kinga, ktorá sa kvôli pozícii dekanky Univerzity Selyeho Jánosa nevedela dostatočne venovať riadeniu tejto komisieAko jej členka však bude naďalej pomáhať komisii v jej odbornej práci. Poslankyňa sa poďakovala za doterajšiu spoluprácu a tiež pomoc odboru.  Na jej miesto nastupuje podľa povolebnej dohody  poslankyňa Jarábik Gabriella. Ju na pozícii podpredsedníčky komisie pre zdravie a sociálne veci nahradí poslankyňa Antal Ágota.

Zmena vo vedení komisie nastala ešte v jednej z nich. V tomto prípade šlo o to, že keďže  Hakszer Roland vystúpil z frakcie SMK, strana navrhla na jeho doterajšie pozície iných spolustraníkov. Komisiu pre šport povedie Brunczvik Tünde, ktorá bola doteraz jeho podpredsedníčkou, vo finančnej komisii ho nahradí poslanec Garay László. Hakszer uviedol: "nemôžem súhlasiť s tým, že mesto na podporu luxusného hobby súkromnej osoby poskytne 426 tisíc eur, či to, že maľujeme za 135 tisíc, a v neposlednom rade za to, že chceme zrušiť kuchyne v našich škôlkach a prevádzkovať  ich  prostredníctvom jednej spoločnosti."

Zdôraznil, že nevyžaduje pozície v komisiách, ale podľa neho žiaden zákon nepredpisuje, že ho treba vymeniť, keďže už nie je členom frakcie. Hájos Zoltán odpovedal, že ide o politické rozhodnutie, lebo po voľbách 2014 sa frakcie dohodli na rozdelení vedúcich pozícií v komisiách. Frakcia SMK sa poslancovi Hakszerovi ako športovcovi, športovému manažérovi poďakovala za dosiahnuté úspechy a za jeho prácu v komisii.

Poslanci potom odhlasovali zmeny v komisiách, napokon, aj keď len v počte 20 (Hakszer Roland totiž opustil zasadaciu miestnosť), aj návrh na všeobecne záväzné nariadenie.

Toto ste už čítali?

Cookies