Back to top

Začiatok školského roka v Základnej škole Gyulu Szabóa

Publikované: 7. september 2016 - 11:38
V pondelok ráno o deviatej hodine začal školský rok 2016/2017 aj v Základnej škole Gyulu Szabóa.

Napriek zlému počasiu na slávnostné zahájenie školského roka mnohí rodičia odprevadili svoje deti. Prvý a piaty ročník sa zhromaždil v školskej triede, kde si najprv mohli vypočuť báseň od Alberta Wassa, potom žiakov a rodičov privítal Árpád Nagy. Vo svojom prejave zdôraznil, že sa ich vzdelávacia inštitúcia v poslednom roku obnovila a požiadal študentov, aby chránili nové predmety tak, aby ich mohli používať aj po nich nasledujúce ročníky. Zároveň poďakoval rodičom, že dali zapísať svoje deti do maďarskej vzdelávacej inštitúcie.

Primátor mesta Zoltán Hájos tiež privítal prítomných. Vo svojom prejave povedal, všetko má svoj začiatok a koniec, ako aj školský rok. Poprial žiakom veľa úspechov k práci a zaželal im, aby po mnohých rokoch boli rovnako hrdí na svoju školu, ako on, ktorý bol tiež žiakom tejto školy. Primátor tiež poďakoval rodičom, že pri výbere školy sa rozhodli pre maďarskú vzdelávaciu inštitúciu, ako povedal, pevne verí, že terajší žiaci v prípade svojich detí prinesú podobné rozhodnutie.

Na konci otváracieho ceremoniálu žiaci prvej a piatej triedy sa mohli zoznámiť so svojimi novými triednymi profesormi, následne v školských triedach pokračoval prvý vyučovací deň.

Toto ste už čítali?

Cookies